Vipuvoimaa EU:lta, From Kuopio to Global markets!

Kiho Oy kehittää toimintaansa Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen sekä Suomen rakennerahaston avulla.

Hankkeen tavoitteena on luoda perusteet yrityksen kansainvälistymiselle. Osana hanketta kehitetään yrityksen tuotteita ja palveluja siten, että yritys pystyy vastaamaan kansainvälisen markkinoiden tarpeisiin. Tavoitteena on kehittää yrityksen olemassa olevia sisäisiä ja ulkoisia prosesseja tukemaan kasvua.

Hankkeen aikana on tarkoitus lisätä markkinatuntemusta sekä varmistaa tuotteen skaalautuvuus ensimmäisen vaiheen kohdemarkkinoilla Pohjoismaissa sekä saksankielisessä Euroopassa. 

Hankkeen uutuusarvo liittyy pääsääntöisesti tuotteeseen tarvittaviin lokalisointeihin per markkina sekä tuotteen jatkokehittämiseen strategian mukaisille painopistetoimialoille. 

Tarjottava tuote liittyy vahvasti asiakasyritysten toiminnan digitalisointiin. Suomi on DESI-indeksillä mitattuna Euroopan kärkimaa. Kasvava digitalisaation ja automaation aste ensimmäisen vaiheen kohdemarkkinoilla tukee Kihon kansainvälisen kasvun suunnitelmia.