Asset 1

Mastercom – Kiho

Kiho jalostaa tietoa

Kihon IoT -laitteiden ja mobiilisovelluksen avulla ohjaat ja raportoit reaaliaikaisesti sitä mitä kentällä tapahtuu. Tietoa kerätään henkilöistä, paikoista (kuten laitteista ja rakennuksista) sekä ajoneuvoista Kihon pilveen ja lähetetään takaisin komentoina, tehtävinä ja analysoituna tietona. Kiho-pilvessä tieto jalostuu ja muuttuu raporteiksi, palkkalaskelmiksi ja laskuiksi.

HENKILÖSTÄ KERÄTTÄVÄT TIEDOT

 • Työaikatieto
 • Työtilanne
 • Tehtävien jako ja suorittaminen
 • Sijainti

PAIKASTA KERÄTTÄVÄT TIEDOT

 • Käynnit
 • Täyttöaste
 • Lämpötila
 • IOT - tilanteen valvonta
 • IOT - tilauspainike

AJONEUVOSTA KERÄTTÄVÄT TIEDOT

 • Reaaliaikainen sijainti
 • Reittihistoria ja ajopäiväkirja
 • Kuljettajan tiedot
 • Linjan/tehtävän tiedot
 • Rengaspaine
 • Ajotapa, taloudellisuus, kulutus

Kiho-pilvipalvelu digitalisoi ja jalostaa tietoa

Kihon pilvipalvelussa raportoidaan ja jalostetaan ihmisistä, paikoista ja koneista kerättyä tietoa reaaliaikaisesti. Reaaliaikainen tieto mahdollistaa liiketoiminnan optimoimisen tuottavammaksi ja tiedon älykkään analysoinnin avulla ongelmatilanteet voidaan estää ennakoimalla. Työajanseurannan tiedoista muodostetaan automaattisen tes-tulkinnan avulla palkka-aineisto. Palkanmaksuun käytetty tieto siirretään myös laskutukseen, jossa siihen lisätään automaattisesti tiedot käytetyistä koneista sekä ajetuista kilometreistä. Suoritetut tehtävät siirtyvät laskulle yhdellä klikkauksella, asiakkaan kanssa sovitun hinnaston mukaisesti.

Saumattomat ERP-integraatiot

Kiho rajapintojen avulla tiedot palkoista menevät suoraan palkanlaskentaohjelmistoon ja muodostetut laskut siirtyvät Finvoice aineistona laskutusohjelmaan. Tehtäviä, tuotteita tai asiakastietoja voidaan ottaa vastaan esim. käytössä olevasta tilausjärjestelmästä. Tietokannasta voidaan luoda suora yhteys kolmansien osapuolien raportointityökaluihin esim. reaaliaikaisten liikentoimintamittareiden luomiseksi.

Raportointi

Mitään ei unohdu tai häviä. Raportoinnin kautta on helppo katsoa taakse ja analysoida liiketoiminnan kannattavuutta. Reklamaatioihin ja tietopyyntöihin on helppo vastata kun käytössä on kaikki tietokantaan tallennettu tieto: paikkatieto sekuntien tarkkuudella, työajan kirjaukset ja tehtävistä otetut valokuvat. Raporttien avulla on myös helppo parantaa asiakaskokemusta tarjoamalla asiakkaalle esim. tietoa siitä miten heidän työmaansa kannattavuutta voitaisiin edelleen parantaa.

PALKKA

LASKUT

RAPORTIT

Kiho-tuotteet

Kihon palveluilla yritys saa otettua haltuun tärkeimmät osat liiketoimintaansa. Palveluita voi ottaa käyttöön yhden kerrallaan tai digitalisoida kerralla koko liiketoiminnan. Kiho-tuotteet toimivat saumattomasti yhdessä ja yhdistyvät jo käytössä oleviin palveluihin rajapintojen kautta.

Kirjaudu Kiho-järjestelmään