Asset 1


Mastercom – Kiho

Kiho jalostaa tietoa

Kiho-palveluiden avulla ohjaat reaaliaikaisesti yrityksessäsi tehtävää työtä. Palvelu kerää tietoa henkilöistä, paikoista (kuten laitteista ja rakennuksista) sekä ajoneuvoista Kihon palveluun jossa siitä jalostetaan komentoja, tehtäviä, raportteja, palkanmaksuaineistoja ja myyntilaskuja.

HENKILÖSTÄ KERÄTTÄVÄT TIEDOT

 • Työaikatieto
 • Työtilanne
 • Tehtävien jako ja suorittaminen
 • Sijainti

PAIKASTA KERÄTTÄVÄT TIEDOT

 • Käynnit
 • Täyttöaste
 • Lämpötila
 • IOT - tilanteen valvonta
 • IOT - tilauspainike

AJONEUVOSTA KERÄTTÄVÄT TIEDOT

 • Reaaliaikainen sijainti
 • Reittihistoria ja ajopäiväkirja
 • Kuljettajan tiedot
 • Linjan/tehtävän tiedot
 • Rengaspaine
 • Ajotapa, taloudellisuus, kulutus

Kiho-pilvipalvelu digitalisoi ja jalostaa tietoa

Kihon pilvipalvelussa raportoidaan ja jalostetaan ihmisistä, paikoista ja koneista kerättyä tietoa reaaliaikaisesti. Reaaliaikainen tieto mahdollistaa liiketoiminnan reaaliaikaisen ohjaamisen ja ongelmatilanteiden ennakoinnin. Työajanseurannan tiedoista muodostetaan automaattisen TES-tulkinnan avulla palkka-aineisto. Palkanmaksuun käytetty tieto siirretään myös laskutukseen, jossa siihen lisätään automaattisesti tiedot käytetyistä koneista sekä ajetuista kilometreistä. Suoritetut tehtävät siirtyvät laskulle yhdellä klikkauksella, asiakkaan kanssa sovitun hinnaston mukaisesti.

Saumattomat ERP-integraatiot

Kiho rajapintojen avulla tiedot palkoista menevät suoraan palkanlaskentaohjelmistoon ja laskut Finvoice-aineistona laskutusohjelmaan. Tehtäviä, tuotteita tai asiakastietoja voidaan ottaa vastaan esim. käytössä olevasta tilausjärjestelmästä. Tietokannasta voidaan luoda suora yhteys kolmansien osapuolien raportointityökaluihin reaaliaikaisten liikentoimintamittareiden luomiseksi.

Raportointi

Kiho Cloud -palvelussa voi luoda monipuolisia räätälöityjä raportteja. Kunkin raportin voi myös ajastaa saapumaan sähköpostiisi juuri silloin kun tietoja tarvitset. Reklamaatioihin ja tietopyyntöihin on helppo vastata kun käytössä on kaikki tietokantaan tallennettu tieto: paikkatieto sekuntien tarkkuudella, työajan kirjaukset ja tehtävistä otetut valokuvat. Raporttien avulla on myös helppo parantaa asiakaskokemusta tarjoamalla asiakkaalle esim. tietoa siitä miten heidän liiketoimintansa kannattavuutta voitaisiin edelleen parantaa.

PALKKA

LASKUT

RAPORTIT

Kiho-tuotteet

Kihon palveluilla yritys saa otettua haltuun tärkeimmät osat liiketoimintaansa. Palveluita voi ottaa käyttöön yhden kerrallaan tai digitalisoida kerralla koko liiketoiminnan. Kiho-tuotteet toimivat saumattomasti yhdessä ja yhdistyvät jo käytössä oleviin palveluihin rajapintojen kautta.Kirjaudu Kiho-järjestelmään