Kiho luo kilpailuetua liikkuvan työn datasta

Artikkeli on alunperin julkaistu Teollisuusuutiset-lehdessä, lue koko julkaisu: https://www.yumpu.com/fi/document/fullscreen/62350535/teollisuusuutiset-uusin-numero


Kiho on saanut vuosi vuodelta yhä suurempia asiakkuuksia, yrityksen palveluita käyttää mm. Eltel Networks Oy

Liikkuvan työn tehokkuuden optimointi on haastavaa – muuttujia on paljon eikä niihin kaikkiin voi itse vaikuttaa. Kiho tarjoaa ketterän palvelukokonaisuuden kenttätyön tehokkuuden parantamiseen. Tieto kulkee kentän sekä toimiston välillä ja työn tuottavuus sekä kaluston kunto tiedetään reaaliajassa.

Kihon palveluita käytetään tyypillisesti mm. maarakennus ja infra-alalla sekä kiinteistönhoidossa. Järjestelmä soveltuu myös teollisuuden toimialoilla operoivien yritysten tarpeisiin, esimerkiksi huolto- ja kunnossapitotoimintaan.


Kihon tarjoama ratkaisu perustuu kenttätyöstä kerättävään dataan, joka kerätään työntekijöiden mobiilisovelluksella sekä erilaisilla paikanninlaitteilla. Yksi ja sama mobiilisovellus mahdollistaa työaikakirjausten tekemisen, työtehtävien hallinnan sekä yrityksen koko ajoneuvo- ja konekaluston paikannuksen.

“Kalustonhallintapuolella ykkösjuttu on huoltojen seuranta. Järjestelmän taustalle saadaan pyörimään huolto-ohjelmat, jolloin järjestelmä ilmoittaa milloin huollot ja tarkastukset ovat lähestymässä kunkin laitteen ja ajoneuvon osalta. Ilmoitus tulee kilometrien, käyttötuntien tai ajan perusteella. Kustannusseurannan kautta järjestelmään voidaan tuoda polttoaine- ja vaikkapa vakuutuskustannuksia, joiden avulla voidaan laskea suoraan käyttötuntihintaa tai kilometrikustannuksia. Huoltotehtävien kautta voidaan kirjata käytetyt varaosat ja muut huoltoon liittyvät kustannukset. Kaluston tietoihin päästään helposti käsiksi, jolloin nähdään ajopäiväkirjat, sijainnit kartalla, ajetut reitit sekä kilometrit,” Kihon asiakkuusjohtaja Tommi Järvinen esittelee.

Seurantatyökalut apuna työkalujen sekä ajoneuvojen hallinnassa

Työnkoneiden ja arvokkaampien työkalujen seurantaan käytetään keskenään hiukan erilaisia menetelmiä. työkonepuolella on tyypillisesti käytössä kiinteästi sähköjärjestelmään kytkettävä laite, jonka kautta koneesta saadaan eroteltua käyttö- ja työtunteja, eli puhutaan aktiivisesta paikannuksesta. Aktiivisessa paikannuksessa paikanninlaite lähettää jatkuvaa tietoa kohteen sijainnista, jolloin siitä saadaan tarkat käyttötunnin ja reitit talteen. Paikannus toimii normaalissa gsm-verkossa ja gps-paikannuksen kautta. Järvinen kertoo, että jos taas halutaan seurata pienempiä laitteita ja työkaluja, käytetään Bluetooth-teknologiaan pohjautuvaa paljon pienempää tagiä.

Kiholla paikannuksen tehokkuus tulee siitä, järjestelmän ajoneuvopaikantimet saadaan konfiguroitua niin, että ne havainnoivat työkaluja automaattisesti. Jos kentällä on vaikkapa 100 pakettiautoa, jotka voivat havainnoida näitä työkaluja, työkalujen sijainti voidaan paikantaa varsin tehokkaasti – eli minkä auton kyydissä ne ovat. Jos työkalut tai pienlaitteet kuitenkin katoavat sensorien kantamalta, jää niiden viimeinen havaintosijainti talteen.

“Pienkalusto saadaan kirjattua helposti Kihon kalustoluetteloon, kenelle ne luovutettu ja kuka niistä vastaa, lisäksi nähdään vielä kartalta, missä ne fyysisesti ovat. Toinen hyöty tästä ominaisuudesta on siinä, että yrityksessä tiedetään koko ajan missä ja kenellä kalustoa on käytössä, jolloin säästytään turhilta ostoksilta. Jos vaikkapa pakettiautot loppuvat kesken jollakin yrityksen toiminta-alueella, järjestelmän kautta voidaan löytää vajaakäytöllä olevia pakettiautoja muualta Suomesta. Näin voidaan siirtää kalustoa toiseen paikkaan ja säästyä uuden auton hankintahinnalta. Näissä tapauksissa puhutaan yleensä merkittävistä säästöistä,” Järvinen painottaa.

Turvavarusteiden määräaikaistarkastukset aina ajan tasalla

Tietyt varusteet vaativat määräaikaistarkastuksia, näihin lukeutuvat mm. sammuttimet, tukiköydet sekä turvavaljaat. Kun varusteet saadaan liitettyä Kihoon ja ne yksilöidään NFC-tagillä, tulee niiden vuositarkastukset tehtyä ajallaan.

“NFC-tagi voidaan kiinnittää mihin tahansa turvavaljaisiin tai turvaköyteen, jolloin tagin lähelle vietävällä kännykällä voidaan lukea tuotteen ajantasaiset tiedot. Järjestelmä avaa myös automaattisesti kalustoluetteloon oikean varusteen. Tehtyjen huoltojen ja tarkastusten kirjaus pystytään tekemään suoraan kännykästä paikan päällä. Meidän isoimmat asiakkaat käyttävät tätä ominaisuutta todella paljon,” Järvinen kertoo.

Kihon avoimien rajapintojen avulla tiedot saadaan vietyä asiakasyrityksen omaan toiminnanohjaus-
tai raportointijärjestelmään. Tätä kautta voidaan helposti seurailla esimerkiksi eri yksiköiden välisiä eroja sekä pureutua kerättyyn dataan syvemmälle reaaliaikaiseen dataan.

Tietyt varusteet vaativat määräaikaistarkastuksia, näihin lukeutuvat mm. sammuttimet, tukiköydet sekä turvavaljaat. Kun varusteet saadaan liitettyä Kihoon ja ne yksilöidään NFC-tagillä, tulee niiden vuositarkastukset tehtyä ajallaan.

“NFC-tagi voidaan kiinnittää mihin tahansa turvavaljaisiin tai turvaköyteen, jolloin tagin lähelle vietävällä kännykällä voidaan lukea tuotteen ajantasaiset tiedot. Järjestelmä avaa myös automaattisesti kalustoluetteloon oikean varusteen. Tehtyjen huoltojen ja tarkastusten kirjaus pystytään tekemään suoraan kännykästä paikan päällä. Meidän isoimmat asiakkaat käyttävät tätä ominaisuutta todella paljon,” Järvinen kertoo.

Tehokkaampaa ja täsmällisempää työskentelyä teollisuuden huoltokohteissa

Kun yritys tekee vaikkapa teollisuuden huoltotöitä, huoltomies menee kohteeseen tekemään tilatun toimenpiteen, jolloin tämä voi kirjata suoraan Kihoon tehdyt työt ja vaihdetut osat sekä mahdolliset huomiot. Samalla täytetään mahdollisesti myös asennuspöytäkirja, valmiilla lomakkeella, ja tallennetaan se lopuksi Kihoon. Jos kohteessa on muitakin määräaikaisesti tarkastettavia kohteita, järjestelmä kertoo lähestymässä olevista tarkastuksista automaattisesti.

Järvinen mainitsee, että teollisuuskohteessa voi olla vaikkapa huollettavia kompressoreita,jolloin laitteen kyljessä olevan NFC-tagin lukemalla asentaja saa luettua puhelimella tuotteen tiedot ja avattua kalustokortin, jonne voidaan tehdä kaikki tarvittavat huoltomerkinnät. Sama periaate toimii kiinteästi asennettuihin koneisiin ja laitteisiin, mikäli ne ovat NFC-tagien piirissä.

“Asentajan ei tarvitse tietää mikä laite on mikäkin, vaan kohteessa asentaja saa avattua NFC-tagin kautta kännykkään kohteen näkymän sekä huolto-ohjeet. Samalla asentaja voi katsoa mahdollisesti muutkin kohteen tarkistusta tai huoltoa vaativat laitteet ja kirjata niihin tehdyt tarkastukset Kihoon. Mobiilikäyttöliittymä helpottaa tehtäviä kirjauksia ja ohjeistusta. Tarkistuslomakkeeseen on mahdollista lisätä myös kuvia huoltokohteesta.”

Täsmällinen työkalu laskutukseen ja palkkahallintoon

Kun asennusautossa on paikannin, joka on yhdistetty Kihoon, siitä kautta saadaan kerättyä ajokilometrit ja käytetty työaika automaattisesti.

“Kun asentaja aloittaa ja lopettaa tehtävän, siitä saadaan tehtävän suoritusaika. Asentaja voi kirjata mobiilisovellukseen myös käytetyt varaosat ja muut tuotteet, jotka ovat meidän järjestelmässä valmiiksi hinnoiteltuja. Heti kun tehtävä on merkitty suoritetuksi, siitä voidaan muodostaa valmis laskutusaineisto. Työntekijän etu tässä on se, että työn merkintä ja raportointi on todella helppoa. Työntekijät ovat olleet todella tyytyväisiä Kihoon,” Järvinen mainitsee.

Yksi Kihon suurimmista asiakkaista on Eltel Networks Oy, jolla on käytössään 650 pakettiautoa ja tuhansia työkaluja.

“Eltelillä on käytössään meidän ajoneuvojen paikannus sekä BT- ja NFC-tagit. Kihon tuottama monipuolinen data mahdollistaa Eltelille eri toimintojen reaaliaikaisen analysoinnin ja niiden tehostamisen. Mikäli Kihon tarjoamat edut voisivat palvella sinunkin yritystäsi, asiantuntevat myyjämme tulevat mielellään paikan päälle tai esittelevät palvelua etänä,” Järvinen rohkaisee.