Volvo Truck Rental yhteistyöhön Kihon kanssa


“Esimieheni Tuomas Virèn oli nähnyt Linkedissä puhetta kotimaisista Kihon paikantimista, ja hän ehdotti minulle niiden tilaamista. Innostuin Kihon kotimaisuudesta ja pidin ideaa yhteistyöstä hyvänä.”

“Otin Kihoon yhteyttä ja tilasin 16 paikanninta. Huomasimme heti, että laitteet on erittäin helppo asentaa, ja että palvelu toimii kun ”junan vessa”. Mielestäni nykypäivänä kaikki tieto pitää löytyä yhdestä sovelluksesta, joten ehdotimme Kiholle, että voiko paikantimet näkyä Volvon Dynafleetissä? Kiho otti haasteen vastaan, tulevaisuus näyttää kuinka laajaksi Volvon ja Kihon yhteistyö kasvaa.”

Jonny Österholm, Volvo Truck Rental