Kiho x Voimatel

Kun perusasiat tekee kunnolla, ei hyödyt jää puheen tasolle

Koskaan ei voi korostaa liikaa, miten tärkeää on, että myynti- ja käyttöönottoprosessi toimii hyvin. Ja Kiholla se toimii, eikä siitä tingitä. Käyttöönotto varmistaa että asiakas saa palvelusta luvatun hyödyn. Asia kun on kuitenkin niin, että pelkät laitteet eivät auta, jos niiden tuottamaa tietoa ei käytetä johtamiseen.Kiho Kaluston helppokäyttöisyys vakuutti

Kun Voimatel tarvitsi ratkaisun kalustonhallintaan, Kiho vakuutti järjestelmäkilpailutuksessa monipuolisuudellaan ja teknisellä kehittymiskyvyllään. Aiemmin Voimatelillä käytössä ollut kalustonhallintapalvelu oli vanhentunut käsiin, minkä lisäksi selkeyttä ja ylipäätään helppokäyttöisyyttä kaivattiin arjen laatuduunin tukijalaksi. Eli käytännössä siinä oli paikka, joka huusi Kihoa.

Miksi Voimatel valitsi Kihon?

  • Aiempi järjestelmä oli vanhentunut
  • Kihon tekninen kyvykkyys ja kehitysorientoitunut tuotekehitystiimi vakuutti
  • Kihon energisyys ja halu toimia Voimatelin kumppanina valoi pohjan asiakassuhteelle
  • Helppokäyttöisyys ja järjestelmän selkeys tekivät Kihosta uskottavimman vaihtoehdon

“Kiho tuo meille ratkaisun erityisesti ajoneuvojen määrän ja näkyvyyden seurantaan ja helpottaa ratkomaan C02-päästöarvoihin sekä ajoneuvojen käyttöasteeseen liittyviä haasteita.”

– Kari Kangas, Voimatel


Myyntivaiheessa varmistetaan, että Kiho vastaa asiakkaan tarpeeseen

Voimatelin kanssa töitä tehtiin huolella toimivan kokonaisratkaisun aikaansaamiseksi. Päämäärätietoinen myyntiprosessi ottaa aina aikansa. Nyt se vaati kuusi tarjousversiota ja kolme sopimusversiota, jotta määrittely palveli Voimatelin tarpeita mahdollisimman hyvin.

Toimialaan perehtymisen, aktiivisen keskustelun, sopimusmäärittelyn sekä huolellisen käyttöönoton ja käyttöönottokoulutusten seurauksena ollaan nyt pisteessä, jossa Kiho Kalusto mahdollistaa Voimatelin kaluston selkeästi tehokkaamman käyttöasteen. 

Aiemmin Voimatelin käyttämän kalustonhallintapalvelun paikannuksen piirissä olivat ainoastaan käytössä olevat ajoneuvot. Nyt kalustonhallinta ulottuu ajoneuvojen lisäksi aina pienkaulustoon saakka, joka mahdollistaa kaluston käytön optimoinnin. Mukana ovat muun muassa kelakärrit ja hankalassa maastossa käytettävät maastoajoneuvot, jolloin autokannan ylläpito tarkentuu merkittävästi.


“Kenttähenkilöstö on ymmärtänyt Kihon kalustonhallintapalvelun tarpeellisuuden sekä sen tuomat hyödyt. Verrattuna aiempaan järjestelmään, jossa paikansimme vain ajoneuvoja, on koko kalustonhallinta mahdollisuus erittäin positiivinen uudistus.”

– Hannu Karhunen, Voimatel


Voimatelin palaute on kokonaisuudessaan ollut positiivista, josta olemme luonnollisesti ylpeitä. Mutta mikä tärkeintä, kenttätyötä tekevältä henkilöstöltä on tullut hyvää palautetta vakuuttavasta ratkaisusta. Kiitosta ovat keränneet kautta linjan niin asennukset, projektinhallinta, koordinointi kuin käyttöönottokoulutukset, ja tietenkin Kiho Kalusto.


“Kaisa Leino on toiminut sujuvasti Voimatelin ja Kihon välillä reagoiden nopeasti Voimatelin puolelta tulleisiin kysymyksiin. Myös Kaisan vetämät etäkoulutukset ovat olleet rakenteeltaan hyvin suunniteltuja sekä toteutukseltaan erinomaisia.”

– Jouni Timonen, Voimatel