Onko pienkaluston hallinta yrityksenne sokea piste?

Yritykset hoitavat ajoneuvojen ja koneiden hallinnan yleensä Kihon tai muun vastaavan palvelun avulla. Käyttöasteita tarkkaillaan ja käytössä ilmeneviin poikkeuksiin puututaan. Tankkauksia voidaan ristiinverrata kilometreihin ja käyttötunteihin – joko manuaalisesti pistokokein tai automaattisesti BI-järjestelmän kautta. Pienkalusto, kuten työkalut ja laitteet, ovat kuitenkin usein aktiivisen seurannan ulkopuolella.

Pienkaluston kuluja seurataan peräpeilistä

Työkalut ja muu pienkalusto hankitaan usein “tarpeen mukaan”, jolloin ne muodostavat helposti kalustonhallinnan sokean pisteen. Vaikka hankintakustannukset kohdistetaan kustannuspaikoille, ei työkaluhankinnoista päättävällä ole ostopäätöksen hetkellä useinkaan tietoa siitä, mitä työntekijöille milloinkin on hankittu. Kun kokonaistilanne ei ole hallussa kalustoa hankitaan usein turhaan. 

Kiho mahdollistaa koko kaluston tehokkaan hallinnan

Kihon Kalustonhallinta -palvelun avulla on helppo ottaa ajoneuvo- ja konekaluston lisäksi myös pienkalusto hallintaan. Kaluston tiedot viedään Kihon verkkopalvelussa olevaan kalustoluetteloon ja pienkalusto yksilöidään NFC-tageillä. Kalustoluettelon rakenne perustuu kolmeen pääasiaan: osastointiin, työntekijöiden ja tiimien vastuisiin sekä huolto-, katsastus- ja tarkastusmuistutuksiin.

Osastointi

Suurehkoissa yrityksissä osastot ovat tyypillisesti alueellisia toimipisteitä. Toimipisteissä toimii usein useita tiimejä. Kaluston jakaminen osastoihin helpottaa kokonaisuuden hahmottamista.

Työntekijöiden ja tiimien vastuut

Kaluston näkyvyys on syytä rajata käyttäjä- tai tiimitasolla siten, että kukin työntekijä näkee mobiilisovelluksessaan vain omassa työssään tarpeellisen kaluston. Näkyvyyden lisäksi palveluun on syytä määrittää myös kunkin kaluston vastuuhenkilö. 

Huolto-, katsatus- ja tarkastusmuistutukset

Se että kalusto on kirjattu kalustoluetteloon ei takaa että se olisi tallessa. Siksi pienkalustolle on syytä määrittää vähintään vuosittainen tarkastus. Palveluun määritetään kenelle tarkastusmuistutus lähetetään, ja tarkastus on helppo suorittaa lukemalla kalustoon kiinnitetty NFC-tunniste Kihon mobiilisovelluksella. Sovellukseen on tarkastuksen yhteydessä esimerkiksi helppo tallentaa ajantasainen kuva kalustosta, ja sen kautta kaluston aiempi huolto- ja tarkastushistoria on kätevästi saatavilla. 

Avoimet rajapinnat mahdollistavat datan hyödyntämisen

Kiho tuottaa järjestelmääsi soveltuvan raakadatan oli käytössäsi sitten Power BI, Tableau, Qlik Sense tai vaikkapa Google Data Studio. Datan avulla voit seurata esimerkiksi huoltojen ja tarkastusten toteutumista. Reaaliaikaisen datan avulla yrityksesi pystyy reagoimaan poikkeamiin nopeasti ja kehittämään toimintaansa pitkällä tähtäimellä.