Ominaisuudet

Automaattinen laskutusaineisto

Kun käytössä on Kiho, yksikään laskutettava työ ei jää kirjaamatta ja laskutusaineisto on automaattisesti valmista laskutukseen. Se on helppoa ja se on yksinkertaista, kun homman nimi on Work like a Kiho.

Sähköinen laskutusaineisto on moderni ratkaisu, joka digitalisoi ja automatisoi laskutusprosessin. Se säästää aikaa ja resursseja, mutta se tekee myös rahaa ja parantaa yrityksen tehokkuutta ja vähentää inhimillisten virheiden mahdollisuutta. Kihosta saat sähköisen laskutusaineiston välittömästi, kun työ on tehty, ja se on helppo integroida taloushallinnon järjestelmiin, kuten palkanlaskentaan ja kirjanpitoon.

Ominaisuus on osa Kiho Tekijät -ratkaisua, jonka avulla kaikki tunnit tulevat laskulle, laskutusaineisto on valmista samalla sekunnilla ja sehän näkyy sitten viivan alla.

Kiho Tekijät

Laskutusaineistot suoraan laskutusjärjestelmään

Kihon muodostama sähköinen laskutusaineisto on helppo integroida muihin taloushallinnon järjestelmiin, kuten palkanlaskentaan ja kirjanpitoon. Tämä mahdollistaa saumattoman tiedonkulun eri järjestelmien välillä ja parantaa taloushallinnon prosessien tehokkuutta. Se myös vähentää toimitusaikoja, jolloin asiakkaat saavat laskut nopeammin ja maksut saadaan ajallaan, mikä parantaa yrityksen kassavirtaa.

Kiho Tekijät -ratkaisun avulla yrityksen kaikki työntekijät kirjaavat työaikansa ja -tehtävänsä sekä dokumentoivat työnsä yhdellä sovelluksella. Samalla on mahdollista kerätä sijaintitiedot, työmatkat ja asiakaskohtaiset työt, jolloin laskutusaineisto muodostuu asiakaskohtaisesti tehdyn työn mukaan. Silloin kaikki tieto on yhdessä paikassa ja automaattisesti muodostettu laskutusaineisto laskutusta vailla valmiina.

Miltä näyttää kahden viikon viiveen poistaminen työn laskuttamisesta?

Se näyttää suunnilleen siltä, että yrityksen kassassa on (liikevaihto x 4%) € enemmän rahaa, kuin viiveen kanssa.

Nopeampi laskutus tarkoittaa, että asiakkaat maksavat laskunsa nopeammin, jolloin myös yrityksen käytettävissä olevat varat kasvavat.

kiho-zeppo-regular-black

Automaattiset palkka-aineistot

Kiho muodostaa kirjattujen töiden ja työaikojen mukaan automaattisesti myös työntekijöiden palkka-aineiston, joka yksinkertaistaa ja automatisoi palkanlaskentaprosessin. Tämä vähentää manuaalista työtä ja varmistaa, että palkat maksetaan ajallaan ja oikein. Ominaisuus on erityisen hyödyllinen yrityksille, joilla on paljon työntekijöitä ja monimutkaisia palkkarakenteita.

Sähköinen laskutusaineisto tarjoaa siis merkittäviä etuja, kuten kustannussäästöjä, tehokkuuden parantamista ja paperilappurumban poistumisen myötä myös ympäristöystävällisyyttä.

Paljonko se tekee vuodessa, jos työntekijältä jää vartti päivässä työtä laskuttamatta?

Jos tuntipalkka on 60€/h se tekee noin 3000€ miinusta vuodessa. Tutustu Kiho Tekijät -ratkaisuun, niin voidaan unohtaa tuo ajatus.