Ominaisuudet

Alueellinen työnhallinta eli Kiho Tactical Map

Kiho Tactical Map on ihan päällikkö ratkaisu kohdekohtaisen kannattavuuden tehostamiseen.

Alueellinen työnhallinta eli Kihon kehittämä työkartta kenttätyönhallintaan soveltuu erinomaisesti toistuvien töiden, kuten esimerkiksi kiinteistöhuollon toimintoihin, talvikunnossapidon ja viheralueiden hoitamiseen, sekä näihin liittyvien töiden reaaliaikaiseen seurantaan. Työtä on helpompi ohjeistaa, seurantaa, optimoida ja tehostaa, kun työnjohto sekä työntekijät näkevät missä vaiheessa työt alueella ovat.

Kihon aluepohjaiseen työnhallintaan suunniteltu ominaisuus auttaa sinua johtamaan työtä reaaliaikaisesti ja tehokkaasti sekä tekee työntekijöiden välisestä tiedonjakamisesta vaivatonta ja nopeaa. Ominaisuus on mahdollistaa yhdistää niin Kiho Tekijät kuin Kiho Kalusto ratkaisuihin.

Tutustu Kihon ratkaisuihin

Kiho Tactical Map: Tehokasta kohdekohtaista työnhallintaa

Kiho Tactical Map on erinomainen ratkaisu aluepohjaiseen työnhallintaan ja kohdekohtaisen kannattavuuden maksimointiin.

Hoidettavat alueet näkyvät niin työntekijöille kuin työnjohdolle karttanäkymässä. Kohteet on rajattu karttaan ja ne näkyvät eri väreillä työvaiheiden mukaan. Esimerkiksi punainen alue on vielä kokonaan hoitamatta, keltainen vaatii lisätoimenpiteitä ja vihreä on valmis.

Jokaiselle työalueelle voidaan antaa kohdekohtaiset työohjeet, joka helpottaa etenkin niiden yritysten työtä, joissa työntekijät tai heidän työtehtävänsä vaihtuvat usein. Ohjeiden avulla hiljainen tieto siirtyy tekijältä seuraavalle kätevästi. Samassa näkymässä on mahdollista myös merkata, jos alueella tarvitsee tehdä vielä käynnin jälkeen lisätöitä. Esimerkiksi piha on aurattu, mutta se pitää käydä vielä hiekoittamassa. Silloin ilmoitus näkyy heti, kun tekijä on sen Kihoon merkannut.

Kuva Kiho Tactical Mapista, kun aluepohjainen työnhallinta tehdään tabletilla.

Työntekijöille ja työnjohdolle on oma työnhallinnan näkymä, jotka on suunniteltu käyttäjälähtöisesti. Tämän ansiosta työntekijän ei tarvitse vaivata päätään turhilla asioilla, vaan käytössä on juuri hänen tarvitsemansa tieto. Ja vastaavasti työnjohdolla on kokoajan reaaliaikainen tieto kentältä, jolloin etenkin päivän viimeisten alueiden hoitaminen on helppo delegoida niille, jotka ovat ensimmäisenä valmiita.

Lisäksi aluepohjainen työnhallinta kerää jatkuvasti dataa esimerkiksi ajetuista kilometreistä, ajotavasta ja muista ajamisen mittauspisteistä. Kerätyn tiedon avulla voidaan muodostaa selkeät visuaaliset raportit, joiden avulla on helppo tehdä tiedolla perusteltuja päätöksiä ja muutoksia yrityksen toimintaan.

Kuva Kiho Tactical Mapista, kun aluepohjainen työnhallinta tehdään tietokoneella.

Näin työnhallinta Kiho Tactical Mapilla toimii

1.

Kartan valmistelu ja alueiden merkkaus

Työnjohto merkitsee hoidettavat alueet kartalle, lisää ohjeet sekä haluamansa värikoodit työn vaiheille. Kaikki merkatut asiat näkyvät suoraan työntekijän Kihossa.

2.

Työntekijät kentälle ja Kiho käyttöön

Mobiilisovelluksessa kartta seuraa automaattisesti kuljettajan reittiä ohjaten työtä. Saavuttaessa kohdealueelle kuljettajalle aukeaa kohdekortti, josta määritetään toimenpidetarpeet sekä työvaiheen statuksen valinta.

3.

Kuittaa ja siirry seuraavaan kohteeseen

Kun alue on hoidettu, kuljettaja merkkaa alueen valmiiksi tai odottamaan seuraavaa työvaihetta, jolloin alueen väri kartalla muuttuu antaen saman tiedon suoraan muille tekijöille ja työnjohtoon. Kuljettaja voi myös jättää viestin alueelle.

4.

Muistaa pienetkin työt ja mahdollistaa optimoinnin

Automaattisesti päivittyvä karttanäkymä estää kalliita unohduksia ja tarjoaa mahdollisuuden optimoida kentän suoritusta reaaliaikaisen tiedon varassa.

Ihan päällikkö sovellus tehostamaan kohdekohtaisen työn kannattavuutta

Kun työntekijät ja työnjohto voivat seurata alueiden tilaa ja tehtäviä reaaliaikaisesti, tarkoittaa se sitä, että yritys pystyy optimoimaan resurssien käytön ja vähentämään mahdollista hukka-aikaa ja -ajoa merkittävästi. Tarkat ohjeet ja reaaliaikainen seuranta varmistavat, että työt tulevat tehdyksi oikein ensimmäisellä kerralla, mikä parantaa kokonaistuottavuutta ja kannattavuutta.

Lisäksi, jos alueella tarvitaan lisätöitä käynnin jälkeen, nämä voidaan merkitä heti sovellukseen heti, eikä siitä kerrota vasta hallilla. Tämä estää töiden unohtumisen, tehokkaan työtahdin sekä varmistaa työn valmistumisen ajallaan.

Muistitko hiekoittaa sen viimeisen kohteen takapihan?

Moni ei muista, mutta Kiho muistaa. Tutustu Kiho Tekijät -palveluun.