Ominaisuudet

Ajotavan seuranta

Kihon kehittämä ajotavan seuranta on helppokäyttöinen ja tehokas työkalu, joka auttaa yrityksiä parantamaan ajoneuvojen käyttöä sekä käyttöikää ja samalla seuranta tukee yrityksen vastuullista toimintaa.

Ominaisuus tarjoaa mahdollisuuden seurata ja analysoida kuljettajien ajotapoja, jonka avulla yritys saavuttaa sekä taloudellisia että ekologisia hyötyjä. Samalla myös kuljettaja oppii ennakoimaan ja ajamaan taloudellisesti, josta on hyötyä myöskin arjessa. Ajotavan seuranta mahdollistaa ajotaparaportin laatimisen, joka sisältää yksityiskohtaista tietoa ajotavoista, polttoaineenkulutuksesta ja päästöistä. Ominaisuus on osa Kiho Kalustoa.

Tutustu Kiho Kalustoon

Taloudellinen ajotapa ja kustannusten säästö

Ajotavan seurannan avulla yritykset voivat helposti tunnistaa tehottomia ajokäytäntöjä, kuten liiallista tyhjäkäyntiä, äkkijarrutuksia tai nopeita kiihdytyksiä. Näiden toimien minimoiminen johtaa yleensä hyvinkin äkkiä merkittäviin säästöihin polttoainekustannuksissa. Taloudellinen ajotapa vähentää myös ajoneuvojen kulumista, mikä pidentää niiden käyttöikää ja vähentää huoltokustannuksia.

Ajotavan seurannan avulla yritys pystyy tehostamaan polttoainekustannusten säästöjä, vähentämään huoltokuluja sekä parantamaan ajoneuvokantansa hallintaa. Esimerkiksi ajotavan seurannan avulla voidaan saavuttaan jopa 10–20% säästöjä polttoainekustannuksiin, josta muodostuu merkittävä summa etenkin laajemman fleetin omistaville yrityksille.

Ajotavan seuranta mahdollistaa päästöjen vähentämisen

Ympäristövastuullisuus on tärkeä osa yritysten ESG-strategiaa (Environmental, Social, and Governance). Vaikka ESG-raportointi ei suoraan koskisi suoraan yritystä, on mahdollista, että isommat yhteistyökumppanit tekevät päätöksen kumppanuudesta sen perusteella tai jopa pitävät sitä ehtona yhteistyölle ja siksi vaativat sitä alihankintaketjussaan olevilta yrityksiltä.

ESG-periaatteiden noudattaminen tarjoaa myös yritykselle merkittäviä etuja, kuten esimerkiksi parantunut kilpailuetu, riskienhallinta ja tulevaisuuden sääntelyn ennakointi.

Ekologinen ajotapa, jota on helppo seurata ja kehittää seurannan avulla, auttaa vähentämään hiilidioksidipäästöjä ja muita ympäristöhaittoja. Seuranta mahdollistaa tarkat raportit, joiden avulla yritykset voivat osoittaa sitoutumisensa ympäristöystävällisiin käytäntöihin ja pienentää ekologista jalanjälkeään. Lisäksi KPI-raportit toimivat ohjenuorana kehittymiselle, kun muutosten vaikutuksia pystyy vertaamaan edeltäviin ajanjaksoihin.

Ajotavan seuranta mahdollistaa ajotaparaportin laatimisen, joka sisältää yksityiskohtaista tietoa ajotavoista, polttoaineenkulutuksesta ja päästöistä. Tämä data voidaan yhdistää suoraan kuljettajaan, joka kirjautuu ajoneuvoon esimerkiksi Kihon mobiilisovelluksella tai henkilökohtaisella tunnisteella. Tietoja voidaan myöhemmin käyttää perusteellisessa analyysissä ja päätöksenteossa.

Kuva raportista, jossa ajotapaa seurataan niin kartalta kuin diagrammina.
Ajotapaa voi seurata niin kartalta kuin diagrammina.

Ajotavan raportointi ja datan käyttäminen päätöksenteossa

Kerätty data voidaan suoraan siirtää rajapinnasta yrityksen vastuullisuusraportointiin ja BI-järjestelmiin. Tämä mahdollistaa yrityksille reaaliaikaisen näkymän kuljettajien toimintaan ja auttaa heitä raportoimaan vastuullisuusvaikutuksista tarkasti ja luotettavasti. Yritykset voivat näin osoittaa sitoutumisensa ympäristövastuullisuuteen ja parantaa mainettaan vastuullisena toimijana.

Ajotavan seuranta on avainasemassa, kun yritykset pyrkivät kohti taloudellista ja ympäristövastuullista toimintaa. Se tarjoaa konkreettisia hyötyjä kustannusten hallinnassa, päästöjen vähentämisessä ja liikenneturvallisuuden parantamisessa. Seurannan avulla kerätty data on arvokas työkalu vastuullisuusraportoinnissa ja yritysten ESG-strategian tukemisessa. Kiho tarjoaa näihin tarpeisiin erinomaiset työkalut, jotka helpottavat ajotapojen seurantaa ja optimointia.

“Ja ei muuta kuin kovaa ajoa!” Niinhän sitä sanotaan, mutta tiedätkö oikeasti miten kovat kuskit ajavat?

Kihon avulla tiedät. Tutustu Kiho Kalusto -palveluun.