Kiho vuonna 2020 digitalisaation tulevaisuus tekoäly automatisaatio

Työn murros ja tekoäly – Kiho vuonna 2020

Kiho vuonna 2020 digitalisaation tulevaisuus tekoäly automatisaatio

Tulevaisuudessa automaatio ja digitalisaatio vaikuttavat käytännössä kaikkeen työhön jollain tavalla. Millainen on Kiho vuonna 2020 ja miten se vastaa käsillä olevaan työn murrokseen? Vastaukset piilevät tekoälyssä.

Tekoäly on maailmanlaajuisesti erittäin merkittävä megatrendi. Niin sanottua perinteistä dataa hyödyntäviä tekoälysovelluksia on kuitenkin Suomessa kehitetty hyvin vähän. Kihon palvelut tuottavat jo nyt suuren määrän dataa, jota jatkossa tullaan käyttämään tekoälyn tarpeisiin. Tekoäly on Kiholle työkalu, joka helpottaa nimenomaan käytännön työtä työntekijätasolla. Työn muuttuessa haastavammaksi automaation avulla pystytään parantamaan työn tuottavuutta ja säästämään kustannuksissa.

Työnteon luonne tulee muuttumaan esimerkiksi siten, että yksittäisellä työntekijällä on samanaikaisesti useampi työpaikka. Vuokratyön määrä tulee lisääntymään ja eri työtehtävien välillä vaihdellaan sen mukaan, missä tarve on kulloinkin suurinta. Käytössä olevien järjestelmien on mahdollistettava, että työntekijällä on kännykässä valmiiksi perehdytys työtehtäviin ja siten riittävät valmiudet käydä käsiksi itse työhön.

Kihon painopiste tulee edelleenkin olemaan liikkuvassa työssä, mutta palveluita ollaan jalostamassa siten, että ne soveltuvat myös toimistotyöhön. Kentällä työtä tehdään kuten ennenkin, mutta automaatio hoitaa kaiken muun, erityisesti laskutuksen ja dokumentoinnin. Siksi automaatioasteen pitää jatkossa olla nykyistä huomattavasti korkeammalla tasolla.

Integraatio on tulevaisuutta

Kiho on tehnyt jo monta vuotta töitä sen eteen, että järjestelmän pohja mahdollistaa uusien ominaisuuksien käyttämisen tuotteissa. Ensimmäinen projekti, jossa tekoäly integroidaan Kihon palveluihin on alkamassa lähiaikoina. Seuraava aluevaltaus tulee olemaan lisätty todellisuus (AR / augmented reality), joka tulee osaksi Kihon palveluita lähivuosina. Lisätty todellisuus edellyttää paikkatietoa, mikä on ollut Kihon toiminnan perustana aina.

Edellä mainitut uudistukset vaativat järjestelmältä pohjarakenteen avoimen koodauksen. Datan on oltava haettavissa tietokannasta eri rajapintojen kautta. Kihon järjestelmän perusarkkitehtuuri on nyt muutettu laajemmin hyödynnettävään muotoon, jolloin uudet rajapinnat ovat mahdolliset ottaa käyttöön.

Kihon palvelut muuttuvat työn mukana

Kihon palvelussa keskeistä on asiakkaan toiminnan kattava dokumentointi ja datan kerääminen. Näin voidaan ottaa haltuun kaikki tarvittavat osa-alueet, jotta riittävä määrä asiakkaan toiminnasta voidaan automatisoida. Tähän kuuluvat esimerkiksi palkanlaskenta, laskutus, johdon raportointi sekä liikkuvan kaluston sijaintitiedot. Kihon palvelut ovat läpinäkyvästi hinnoiteltuja: jokainen palvelu on oma tuotteensa, jolla on myös oma hintansa. Kihon kokonaisvaltaiselle palvelulle ei Suomessa ole juuri kilpailijoita, varsinkaan pk-yritysten palveluita tarjoavissa yrityksissä.

Työn murros muokkaa myös Kihon palveluita. Uusi Kiho TYÖ -tuote on ensimmäinen askel kohti tulevaisuutta ja automatisaatiota. Työhön kuuluu nimittäin muutakin kuin työajan seuranta. Sen lisäksi pitää seurata itse työtä ja sen tuloksia – vain silloin kustannussäästöt sekä käytännön työn helpottaminen ovat mahdolliset.

Kun hankit järjestelmän työn seuraamiseen, hanki sellainen, jolla on tulevaisuus. Kiho kertoo aina avoimesti, mitkä sen näkemykset tulevasta ovat.

Ota Kiho käyttöön ja siirry seuraavalle vuosikymmenelle:

Jari Hakanen, Myyntipäällikkö
0400 555 033
jari.hakanen@kiho.fi

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Open chat
1
Laita viestiä!
Hei!
Laita viestiä, vastaamme myös WhatsApp:illa!