Standarden Plug&Play för kollektivtrafik utvecklas snabbt

Intelligenta trafiksystem (ITS) håller på att möjliggöra effektiv trafikplanering samt smidiga, flexibla och lättillgängliga tjänster inom kollektivtrafiken. Intelligenta trafiksystem gör det lättare att använda kollektivtrafik samt att kontrollera biljett- och informationssystem.

Telematik, fordons informationssystem, passagerarinformationstjänster, biljettsystem, säkerhet och kontroll av körsätt har redan blivit vanliga även utanför större städer. De nya tjänsterna ökar kollektivtrafikens effektivitet, säkerhet och service.

Tjänsterna utvecklas, utrustningskontrollen sackar efter

Trots utvecklingen finns det fortfarande problem, i synnerhet med utrustning. De flesta av de anordningar, moduler, kommunikationsbussar, datorer och övervakningssystem som ITS-tjänsterna kräver efterinstalleras i fordon. Ett fordon kan ha tre olika lokaliseringssystem som använder tre olika datauppkopplingar och skickar data i tre olika former. Uttagen och ledningarna kommer från olika tillverkare, och installationerna har inte strömlinjeformats

På grund av brist på standardisering är det dyrt och arbetskrävande att underhålla utrustningen. När systemleverantören och utrustningsarkitekturen har valts är det nästan omöjligt att uppdatera systemet eller utnyttja tjänster och moduler från andra företag.

Standarden EN13149 – ett löfte om en bättre framtid

EN13149 delarna 7-9 definierar standarderna för kommunikation mellan utrustning och moduler, förbindningar och tjänster som är kopplade till ett fordons inre nät. Vid definierandet har man utgått ifrån redan existerande standarder för Transmodel och Netex.

Protokollen DNS-SD och mDNS gör det möjligt för anordningar kopplade till nätet att utbyta information och tjänster sinsemellan. Varje modul delar ut information om de tjänster den erbjuder över fordonsnätet, och vilken annan modul som helst kan börja använda de tjänster som den behöver. På detta sätt kan varje modul i nätet erbjuda tjänster och dra nytta av tjänster som andra moduler erbjuder. Till exempel delar en lokaliseringsmodul ut en platsuppgift till de andra anordningarna, och därför behövs endast en platsinformationskälla i bilen.

(Bild: ITxPT)

Egenskaper i arkitekturen Plug&Play

  • Ett LAN-nät för utdelning av data. En kommunikationsbuss som erbjuder WIFI-, ljud- och datatjänster. En hubb för utrustningskontroll. En IP-bro för CAN/FMS-bussar.
  • Utdelning av data till och från olika anordningar, till exempel: läge, förarinformation, fordonsterminal.
  • Säkra kontakter med beställare inom kollektivtrafiken: biljettsystem, prestationer och effektivitet.
  • Säkra tjänster för producenter och operatörer: förarens körsätt, telematik, fordonsdata (läsning av CAN-bussar).

Standardisering lovar kostnadsbesparingar

Det blir allt vanligare att fordonsplattformar, anordningar och tjänster är certifierade enligt standarder, och därför kan olika leverantörer fungera i samma utrustningsmiljö. Detta i sin tur möjliggör äkta konkurrens mellan tjänstleverantörer och komponentleverantörer. Samtidigt blir det t.o.m. möjligt att använda alternativa tjänstleverantörer och moduler på samma gång, samt att i realtid dela ut data till olika företag inom kollektivtrafik.

För att främja spridningen av arkitekturen Plug&Play grundades år 2014 organisationen ITxPT (Information Technology for Public Transport). Bland ITxPT:s medlemmar finns företag inom kollektivtrafik (Arriva, Transport for London, Keolis, Transdev, Västtrafik Göteborg), biltillverkare (Alstom, Iveco, Volvo, Scania), IT-aktörer (Actia, Continental, Init, Ineo, Pilotfish). På Persontrafikmässan i Stockholm i år var organisationen mycket väl representerad, och det verkar klart att biltillverkare, utrustnings- och tjänstleverantörer snart kommer att gå in för ITxPT och standarden EN13149.

Kiho bereder sig på ökade datamängder

I Finland har det inte varit mycket diskussion om kollektivtrafikarkitektur. I andra europeiska länder är krav i samband med ITxPT och Plug&Play-arkitektur redan med i konkurrensutsättning av tjänster inom kollektivtrafik och intelligent trafik. Som ledande utvecklare och utrustningsintegrator av IoT-tjänster inom intelligent trafik i Finland deltar Kiho aktivt i det standardiseringsarbete som leds av organisationerna ITxPT och UITP (International Association of Public Transport).

Öppning av databussar i fordon och anordningar innebär i praktiken en massiv ökning både i mängden av anordningar som ska administreras och i överföring och hantering av de data som anordningarna producerar. Kiho stödjer de nyaste IoT-teknologierna, bl.a. protokollet MQTT och det lilla kodfotspår som det möjliggör. Kihos integrationsplattform möjliggör bl.a. att man kan utnyttja en platsuppgift från flera olika plattformar och typer av anordningar samt att man i realtid kan konvertera data till den form som ska användas.

Tack vare ITxPT undviker operatorer vendorlock och kan plocka ut de bästa verktygen från utrustnings- och programleverantörer utan överlappande komponenter. Jag hoppas att man också i andra branscher får uppleva likadan kundorienterad innovation och fungerande samverkan som vi nu håller på att utveckla med våra bussystem.” Så kommenterar Kihos verkställande direktör Antti Koponen ITxPT:s möjligheter.

En modulär och öppen utrustningsarkitektur gör underhållsarbetet lättare för företag inom kollektivtrafiken och möjliggör dessutom fri innovation och utveckling av helt nya IoT-tjänster för kollektivtrafikbranschen.

Tommi Järvinen
branschef, bussbranchen
050 466 7533
tommi@kiho.fi
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.