Hur mycket kostar det om 15 minuter per dag inte faktureras?

Små arbetsuppgifter som utförs under dagens lopp antecknas sällan i tidrapporter eller elektroniska system. Kihos arbetsbokföring i realtid säkerställer att även små arbetsuppgifter faktureras. Fordonens och maskinernas exakta rutthistorik möjliggör enkel uppföljning av den tid som används vid varje enskild arbetsplats. 

Om du fakturerar 60 €/h för arbetet och 15 minuter arbete per dag och per person inte faktureras, förlorar du 3 000 €/person under ett år

Säkerställ att

du fakturerar samtliga arbeten

Kontakta oss!

Över 1000 företag anlitar redan våra tjänster. Lämna kontaktinformation och våra experter kontaktar dig!linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram