Sektorer

Kiho -products betjänar redan över 1000 kundföretag i olika branscher. Produktpaket, som anpassar sig för olika branscher, innehåller verktyg med vilka praktiska utmaningar kan ställas inför digitaliseringen. Det släpper resurser, ökar aktiviteterna, eliminerar dolda kostnader, fäster fakturering och förbättrar prognosen. Kiho-service passar för företag och aktiviteter oavsett hur små eller stora de är; det anpassas till att vara den övergripande tjänsten som har de tjänster ditt företag kommer att behöva.

Kiho-tjänsten används av följande branscher: underentreprenörer, avbetalningsföretag, maskinuthyrning, fastighetsunderhållsföretag, transportföretag, kommuner, jordbruk och skogsindustrier och markindustri. Kiho-tjänst används också inom arbetsplatsens inre logistik.