Lösningar

Kiho Arbete

Hantera fältarbetet på ett smidigt sätt.

 

#arbetstidsuppföljning

#arbetsuppgifter

#fakturering

 

Kiho Utrustning

Optimera utnyttjandet av din utrustning och dina kostnader.

 

#fordon

#maskiner

#verktyg

 

Kiho Platform

Skapa serviceföretagsverksamhet med hjälp av Kihos teknologi.

 

#platsinformation

#mobilapplikation

#artificiell intelligens