Kiho arbetsadministration möter ESBO KTK behov

Kiho arbetsorder kan anpassas efter kundens behov. Esbo KTK är en transport firma i Helsingfors regionen och användare av Kihos tjänster. I dess bransch ingår transport-, distribution-, schackt- och maskin tjänster

Esbo KTK’s Kiho tjänster

Kiho työnhallintajärjestelmä voidaan räätälöidä tarkalleen asiakkaan tarpeita vastaavaksi. Sovelluksen päivittäinen käyttö on vaivatonta kuorma-autossakin.

Kiho työnhallintajärjestelmä voidaan räätälöidä tarkalleen asiakkaan tarpeita vastaavaksi. Sovelluksen päivittäinen käyttö on vaivatonta kuorma-autossakin.

Arbetsadministration för digital uppföljning av körningar

Kontraktet med Esbo Stad förutsatte att KTK skulle ha digitala körjournaler och rapportering enligt kundens behov. Kiho arbetsadministration klarade dessa krav. Kommissioneringen från order till leverans tog 2 månader, inkluderande ändringar och förbättringar I systemet. Rapporteringen till Esbo satd är helt automatiserad. Den stabile android applikationen fungerar i tablets och är lätt att använda för chaufförerna: de måste bara registrera sig och påbörja registrering av arbeten. I abonnemangets planering har man tagit i beaktande att dagligt bruk i lastbil är enkel. Vi kan konstatera att Kiho arbetsadminstration ligger ljusår före konkurrenternas motsvarande system.

Designad arbetsorder lätt att ta i bruk

Vi behövde ett digitaliskt datainsamlingsprogram att registrera och rapportera beställarens ordrar på deras sätt och med deras noggrannhet. Kiho antog utmaningen och levererade en sådan tjänst. Arbetsorder tjänsten har tagits i bruk mycket enkelt och chaufförerna har varit positive till tjänsten. Samarbetet med Kiho har gått utmärkt och fortsättning är inplanerad dvs körorder tjänst och tjänstens användande I fakturering.

www.espoonktk.fi

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.