Valtasiirto Oy fastnade för Kiho arbetsadministration

Kiho arbetsadministration hjälper Valtasiirto att kontrollera komplicerade arbetsmijöer. Valtasiirto Oy producerar logistiktjänster i västra Finland, där aktiviteterna sker kring de stora industriområdena.

Valtasiirto Oy’s Kiho tjänster:

Arbetsadministrationen underlättar styrning av utmanande arbetsmiljöer

Uppföljning av spridda leveranser och leveranskedjor blir en utmaning

Kiho-Tjänsten installerades på Kaana och Harjavalta fabrikernas landsvägstrafik för att följa upp, produktleveranser, schacktmaskiners användning och anställdas arbetstid.I tjänsten ingick även uppföljning av de interna transporterna. Kiho-Tjänsten fungerar sömlöst med befintliga affärs system: Insamlad information syns direkt i Valtasiirto Oy’s CRM (Visma L7). Tidrapportering görs med terminaler och android application.
Vi hade ett problem att gjorda arbeten inte kunde faktureras. Nu registreras alla arbetsskeden och vi får en realistisk information om tiden som åtgår till de oloka projekten – Pasi Kuismin, VD.

www.valtasiirto.fi

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.