Kiho Student -skolskjuts

Med Kiho Student –skolskjuts går det enkelt och snabbt att organisera och planera skolskjutsar!

Fördelarna med skolskjuts är betydande:

  • Skolskjutskoordinatorns arbete underlättas och antalet fel reduceras
  • Körningstiden förkortas och onödig körning försvinner
  • Trafikplaneringen och -optimeringen effektiveras på grund av realtidsinformation om adress- och prestationsdata

Kiho

Användargränssnittet beräknar automatiskt klocktider och körsträckorMed hjälp av servicen går organiseringen och schemaläggningen av skolskjutsar enkelt och snabbt. När elever, deras vårdnadshavare samt de nödvändiga kontakt- och adressuppgifterna har lagts till i systemet, organiserar skolskjutskoordinatorn skjutsarna på basen av informationen. Systemet beräknar automatiskt körtiderna och klocktiderna för när eleven ska avhämtas från hållplatsen. Systemet tar också hänsyn tillschemaändringar på grund av frånvaro och meddelar vårdnadshavarna om ändrade klocktider.

Vårdnadshavarna hålls alltid uppdaterade

Systemet meddelar via SMS tiden då barnet bör befinna sig på hållplatsen. Dessutom har vårdnadshavarna tillgång till en kalendervy, med information om det egna barnets kommande skjutsar och deras tidtabeller.

Säkerheten är det centrala i verksamheten

Realtidsinformationen om bilens position och möjligheten att via den mobila terminalen registrera enskilda elevers instigning i och avstigning ur bilen ökar märkbart skjutsens säkerhet och vårdnadshavarnas sinnesro.

vänligen kontakta oss

Tommi Järvinen
tel. +358 50 466 7533
tommi@kiho.fi

No Comments

Post A Comment