Kiho körjournal underlättar Helena Riihitupas vardag

Kiho automatisk körjournal och mobil tidtapportering underlättar Helena Riihitupas vardag. Helena är konferencier, reklam-, och fotomodell samt PR representant. Olika tillställningar håller henne upptagen runt om i Finland och mest använder hon bilen.

Vardagen underlättas med automatiserade tjänster. Kihos automatiska körjournal erbjuder olika rapporteringsegenskaper. Den kan även kopplas samman med Kiho mobil tidrapportering.

Kihos tjänster som Helena använder:

Automatisk körjournal –mindre pappersarbete

Helena Riihitupas arbetsvecka är mestadels på landsvägen; På väg till fotograferingar, tillställningar, konfrencier jobb – och tillbaka från de. Hon behöver inte bruka sin tid på rapportering av arbetsresor, det sköter Kiho körjournal. Den sparar körinformationen automatiskt  med hjälp av GPS trackern i Kiho nättjänsten .”Jag var överraskad hur lätt tjänsten var att starta berättar Helena” “ Installationen gick snabbt” Efter installationen syns alla registreringar i nättjänsten och kan redigeras. Tack vare nättjänsten sparas all information och kan lätt skickas till skatteverket som en enkel lista.

Mobil tidrapportering-utan problem på landsvägen

Helenas mångsidiga arbete gör att tidrapportering skulle vara svårt utan Kihos flexibla tjänst. En enkel mobil applikation och GPS tracker informationen möjliggör en enkel och snabb registrering av arbetstid. “Med mobil Kiho får du arbetstid sparad med några enkla knapptryck”. Körjournalens automatic och mobil tidrapportering underlättar Helenas vardag och minskar pappersarbetet.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.