POWERBI_singleAsset 2POWERBIAsset 1Asset 1


Mastercom – Kiho

Skydd för personliga integriteten

Mastercom Ltd / Kiho (nedan kallat Kiho) respekterar din integritet. I detta personliga integritetsmeddelande beskrivs rätten att upprätthålla integriteten och skydda dina personuppgifter. Kiho strävar efter fullständig öppenhet i skyddandet av den personliga integriteten och de alternativ som du kan välja mellan när Kiho hanterar din personliga integritet

Kiho är ett finländskt företag. Kiho levererar mjukvara och tjänster runt om i världen till privat och offentlig förvaltning(kunder). Kiho har sitt huvudkontor i Siilinjärvi. Kiho ligger inom EU / EES-området, så europeiskt dataskydd och direktiv för personlig integritet gäller. Sekretesspolicy praxis och instruktioner – bygger på sekretesslagstiftningen i EU-direktivet 95/46 / EU och lagstiftningen i länder där vi verkar.

Detta meddelande finns på kiho.fi hemsidan, och längst ner på alla sidor på Kihos webbplats.

Omfattningen och godkännande

Tätä yksityisyydensuojailmoitusta sovelletaan kaikkiin Kihon liiketoimintaprosesseihin ja sivustoihin, toimialueisiin, mobiiliratkaisuihin, pilvipalveluihin, yhteisöihin, Kiho -tuotemerkillä varustettuihin sivustoihin ja kolmannen osapuolen sosiaalisiin verkostoihin (esimerkiksi Facebook) (Kihon sivustot). Pilvipalvelukohtaiset liitteet näkyvät kyseisen palvelun ehdoissa tai vastaavissa.

Tässä ilmoituksessa kerrotaan Kihon tekemästä tietojen käsittelemisestä, kun Kiho määrittää käsittelyn tarkoituksen ja keinot (Kiho on rekisterinpitäjä) ja Asiakkaiden toimeksiannosta tehtävästä tietojenkäsittelystä heidän ohjeitaan noudattaen (Asiakas on rekisterinpitäjä ja Kiho käsittelee niitä).

Henkilötiedot ovat tietoja, joiden perusteella henkilö voidaan tunnistaa, kuten osoite, sähköpostiosoite tai puhelinnumero. Meidän on käsiteltävä henkilötietojasi, jotta voimme palvella Asiakkaitamme. Antamalla meille henkilötietosi hyväksyt tämän yksityisyydensuojakäytännön menettelytavat ja ehdot. Jos et suostu tähän, älä käytä Kihon sivustoja äläkä anna henkilötietojasi.

Vems information behandlar vi?

Kiho behandlar arbetssökande, kontakt personers, kunder som använder dess programvara och nya potentiella kunders information som tar kontakt via Kiho webbplatser eller andra kanaler. Vårt meddelande syns i avsnittet om informationsbehandling.
Dessutom behandlas information om våra kunders anställda och andra personer, som våra kunder är registeransvariga för. Vårt meddelande syns i avsnittet om informationsbehandling.

I detta meddelande används eventuellt benämningen person eller du gällande målgruppen

Kiho som registeransvarig

Kiho blir registeransvarig av personuppgifter som vi samlar in om arbetssökande, en kunds anställda, som har eller kan ha en affärsrelation med Kiho, och de människor som ber oss om information om sig själva eller för deras arbetsgivare. Om du representerar Kihos kund, är dina rättigheter desamma som en privatperson som representerar sig själv.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att hantera kundrelationer och för att uppfylla vårt åtagande mot våra kunder ber Kiho information från dig, som berättar om uppgifterna att du är kundens kontaktperson eller användare av tjänsten. Vårt mål:

a) Göra en offert om mjukvara och tjänster som kunden eller potentiella kunder frågar om
b) Informera om mjukvara och tjänster som är nära besläktade med kundens redan använda tjänster och programvara
c) Att följa att man gör leveranser enligt kundens önskemål
d) Att ge stöd till användare av vår programvara och tjänster
e) förbättra kvalitet på programvara, tjänster och Kihos webbplatser
f) Att identifiera och förebygga säkerhetshot, att göra underhåll och reparera fel
g) och hindra att programvara och tjänster inte missbrukas
h) För att ge den information som behövs i allmänhet i våra leveranser eller skötsel av kundrelationer
i) Fakturera, behandla beställningar och betalningar samt övervaka kundernas ekonomi
j) Att göra betalningen av de köpta mjukvarorna och tjänsterna möjliga

Bearbetning av de ovan nämnda ändamålen (a-j) är nödvändigt för att hantera kundrelationer. Därför ber inte Kiho  om ditt medgivande att behandla dina personuppgifter. Vi tror att behandlingen inte är skadlig för dig.

Personuppgifter ska samlas in för många av våra program och tjänster, till följande ändamål.

k) för hantering av åtkomsträttigheter av webbaserade tjänster (molntjänster)

l) för att främja försäljningen av nya produkter och tjänster

Personuppgifter ska samlas in för många av våra program och tjänster, samt information för att bevilja behörigheter.

Hur kan vi samla in din personliga information?

Kiho samlar oftast person information direkt från dig eller från andra i din arbetsgivares tjänst. En sådan person kan vara en chef eller kollega. Om arbetsgivaren du arbetar för köper programvara eller Kiho tjänster via partnerföretag, har vi möjlighet att samla in data från denna partnerföretag.

När du använder Kiho webbplatser, använder vi cookies med ditt samtycke och andra spårningstekniker för att optimera upplevelsen som genereras av dem. I verktygen för automatiska datainsamlings finns mer information om dessa tekniker och dina rättigheter.

I vissa situationer kan vi samla in information från andra tillåtna källor om du gett denne tillåtelse att lämna ut din personliga information till andra. Dessa källor kan vara effektiva tredjepartsdatainsamlare, Kihos marknadsföringspartners, offentliga källor eller en tredje part som agerar på sociala nätverk. Kiho kan kombinera den personliga information som erhållits från en källa till en annan källa från annat håll. Då kan vi få en mer fullständig bild av dig som en kontaktperson så att vi kan ge dig bättre service och mer personlig service.

Automatiska datainsamlingsverktyg

Kiho använder olika tekniker för att samla in information om dina besök på webbsidor, samt att få av dig beviljad information om dina intressen och preferenser.

Cookies

Cookies  är en liten textbaserad datafil som en webserver  kan be att få spara i webbplats på besökarens dator. Webbplatsen eller en tredje part skickar dem till datorn. De flesta webbläsare är inställda på att acceptera cookies. Däremot kan du ändra din webbläsares inställningar så att webbläsaren vägrar att acceptera cookies från tredje part, eller meddela dig om en leverans. Om du vill veta mer om cookies och hur de fungerar, besök www.allaboutcookies.org.

Automatiska marknadsföringsverktyg

Google

Google Analytics: Denna cookie kommer att hjälpa oss att förstå din aktivitet på en sida, såsom visning av sidor, källa, och tid på sidorna. Sådan information kombineras inte med personlig information, och de förekommer i siffror, så individer kan inte spåras på dem. Detta bidrar till att skydda din integritet. Google Analytics för att se vilket innehåll är populärt på vår webbplats, så vi strävar efter att ge tillgång till mer tänka på att läsa och titta på.

Google Analytics Remarketing: Den här funktionen ställer in cookies på din dator. När du har lämnat vår webbplats kan Google visa något intresse du har för Kiho annonser på vår webbplats på grund av beteendet. Dessa data kan inte kopplas till en person.

Google AdWords: Google AdWords kod är för att tillåta oss att se vilken sida kontakterna kommer från. På detta sätt kan vi använda sökmaskin budget mer effektivt. Dessa data kan inte kopplas till en person.

Google AdWords Remarketing: Den här funktionen är att ställa cookies på din dator. När du har lämnat vår webbplats kan Google visa något intresse du har för  Kiho annonser på vår webbplats på grund av beteendet. Dessa data kan inte kopplas till en person.

För att förhindra att Google från att samla in och hantera din Google-cookie data som genereras genom att ladda ner och installera webbläsaren Google Analytics Opt-out Browser Add-on widget. Dettaa extra program finns på http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Vilka personuppgifter hanterar vi?

Kiho kan hantera, till exempel följande personuppgifter:
• Dina kontaktuppgifter och kundkontakt information såsom namn, adress, e-postadress och telefonnummer
• födelsedatum, ålder och kön
• dina anställnings detaljer, såsom arbetsuppgifter, position och yrkesmässiga preferenser och dina intressen
• Feedback, kommentarer och frågor om Kiho underleverantörer, programvara eller våra tjänster
• I våra lokaler tagna bilder eller videoklipp
• Ditt nedladdade innehåll, till exempel bilder eller videoklipp
• personligt identifierbar användarinformation såsom användarnamn, lösenord och säkerhetsfråga
• information från webbläsaren, såsom typ av webbläsare, språk, och den webbadress, varifrån du kom, och annan trafikinformation, såsom IP-adress
• Click stream beteendet, inklusive länkar du klickat på och när de klickas på

I vissa fall kan vi samla in IP-adresser till en karta för att ta reda på positionen.

Om du skickar till exempel en kommentar till ett offentligt forum eller Kihos webbplats kan alla användare av webbplatsen läsa den och använda den för ändamål som Kiho inte kan och eller du själv kan hantera. Kiho ansvarar inte för informationen till sådana diskussionsgrupper eller Kihos webbplatser. Kiho inte skicka dina kommentarer eller uttalanden utan skriftligt medgivande.

Som en registeransvarig behandlar inte Kiho känsliga personuppgifter.

Hur vi ger ut personlig information?

Det är viktigt att vi ger den bästa kundservicen möjligt och vi producerar de mest positiva erfarenheter. Syftet är att se till att du får den information du behöver för att använda när du behöver dem, och att Kiho inte kontaktar dig för ofta.
Kiho kommer inte att lämna ut din personliga information till tredje part i marknadsföringssyfte utan din tillåtelse. Kiho kan lämna ut dina personuppgifter till tredje part för andra ändamål endast på följande sätt:

Affärspartners

Kiho kan lämna dina personuppgifter till sina partner om verksamheten kräver det. Detta kan göras, till exempel om du köper vår programvara eller tjänster på uppdrag av din arbetsgivare någon representant för våra partners.

Myndigheterna

Polisen och andra myndigheter kan kräva Kiho att lämna ut personlig information. I det här fallet, kan Kiho offentliggöra informationen endast via ett domstolsbeslut.

Företags sammanslagning

Om Kiho slås ihop med ett annat företag eller gör ett förvärv eller om Kihos verksamhet säljs helt eller delvis, kan inköpande företaget eller dess konsulter få tillgång till den information hanteras av Kiho enheten. De kan i vissa fall vara personuppgifter. I detta fall gör externa parter sekretessavtal med Kiho, som även omfattar en eventuell frigivning av personuppgifter.

Dina rättigheter

Rätten att vägra marknadskommunikation

Du har rätt att vägra att ta emot marknadskommunikation från Kiho genom att göra följande:

(A) Följa instruktionerna om upphörande av mottagandet av marknadskommunikation
(B) Genom att kontakta oss via e-post

Om du vägrar att ta emot marknadskommunikation, kan du fortfarande få från Kiho administrativa meddelanden, såsom orderbekräftelser och meddelanden om kontohändelser (t.ex. bekräftelser och meddelanden för att ändra ditt lösenord).

Tillstånd och reparationer

Du har rätt att begära en kopia av dina personuppgifter. Du kan skicka oss en förfrågan om detta.

Du har också rätt att begära att Kiho korrigerar fel på personuppgifterna. Om du har ett Kiho användarnamn kan du göra detta på Kiho-sidans tag kontakt ställe. Du kan hantera din prenumeration genom att klicka på Kiho-nyhetsbrev får du meddelanden som visas på botten av orderhantering länken. Du kan också skicka en begäran om att korrigera informationen.

Datasäkerhet och lagring av uppgifter

Hur vi skyddar dina personuppgifter?

Kiho vill bevisa att man kan lita på företaget . Kiho har åtagit sig att förhindra att din information utsätts för obehörig användning, överlåtelse och annan felaktig hantering. Dessutom är Kiho åtagit sig att se till att informationen används på rätt sätt för att garantera datasäkerhet och säker användbarhet. Som en del av vårt engagemang kommer vi att använda rimliga fysiska, tekniska och administrativa metoder för att säkra data. Kihoon vidtagit flera åtgärder för att säkerställa informationssäkerhet:

  • Skyddad omgivning – Kiho att hålla dina uppgifter skyddade miljöer som är tillgängliga endast för Kiho och underleverantörernas anställda som behöver informationen i sitt arbete. Dessutom följer Kiho accepterade industristandarder i allmänhet.
  • Kryptera betalningsuppgifter – Kiho använda kraven i branschstandarder för att uppfylla kryptering för att skydda konfidentiell information, såsom till exempel kreditkortsinformation via Internet när du betalar via Kiho online shopping.
  • Inloggning med lösenord – Kiho kräver att registrerade användare skall styrka sin identitet, till exempel ett användarnamn och lösenord så att de kan få tillgång till sitt konto eller göra ändringar i sina data. Detta för att förhindra obehörig användning.

Dessa åtgärder skyddar inte, till exempel, de webbplatser du delar dina personuppgifter.

Hur länge ska vi spara din personliga information?

Kiho sparar personuppgifter endast så länge de behövs för deras ändamål, såsom att svara på frågor, lösa problem eller att uppfylla lagstadgade skyldigheter.

Därför kan vi spara dina personuppgifter efter en rimlig efter din kontakt. När insamlade personuppgifter inte längre behövs, förstörs eller tas de bort på ett säkert sätt. Vi kan bearbeta data för statistiska ändamål, men dessa data görs anonyma.

Kiho som databehandlare

Kiho erbjuder sina kunder en mängd olika tjänster. Dessa tjänster omfattar behandling av kund data och eventuellt även behandling av personuppgifter. Våra kunder definierar ändamålet med behandlingen, inte Kiho. I detta fall är kunden registeransvarig. Kiho fungerar som data behandlare. Den hanterar data i enlighet med de instruktioner som ges av kunden. I rollen som data behandlare följer Kiho i enlighet med lagstiftningen om dataskydd,  det avtal man gjort med kunden om databehandlingen (DPA). Kunden har samtyckt till och garanterar,

  • att kunden äger eller på annat sätt har rätt att överföra data till Kiho för att bearbeta och att kunden är ansvarig för riktigheten i uppgifterna, noggrannhet, innehåll, tillförlitlighet och efterlevnaden av lagkrav
  • Kunden är skyldig enligt lagstiftning att informera som registeransvarig och / eller för dataintrång eller obehörigt överlåtelse av personuppgifter till myndigheterna

Som en databehandlare är Kiho skyldig att vidta tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda din integritet eftersom kunden som är registeransvarig.

Som en data behandlare kan inte Kiho behandla personuppgifter på annat sätt än som avtalat med registeransvarig.

Om till exempel, registrerade har några frågor, kommentarer eller krav som rör personuppgifter som behandlas av Kiho, måste de skickas till registeransvarig. Som en data behandlare överlåter inte Kiho  de registrerade sina personuppgifter ,om den registeransvarige inte gett instruktioner för att göra det. Om polisen eller någon annan myndighet kräver utlämnande av personuppgifter, Kiho underrättar omedelbart registeransvarige och överlåter bara via domstolsbeslut informationen.

Kiho tillhandahålla icke-offentlig information om interna system och databehandlingsrutiner för kunder och partners på begäran. Detta kan bero på villkoren i ett sekretesavtalet.

Underleverantörer och överlåtelse av personuppgifter

I vissa fall ger Kiho uppgiften att hantera data till underleverantörer. I dessa fall kan du eller dina kunddata exporteras utanför EU. Dessa entreprenörer är oftast molntjänster eller andra leverantörer av IT-tjänster. Om underleverantörerna används gör Kiho ett avtal med de om databehandlings avtal (DPA), för att skydda din integritet och de åtaganden som avtalats med kunden.

Förändringar av uppgifter till detta meddelande

Om vi ​​gör ändringar i sekretessmeddelande, kommer vi att publicera den ändrade anmälan och ändra datumet för antagandet här. Vi uppmuntrar att läsa meddelandet på en regelbunden basis. Om vi ​​gör stora förändringar i vår integritetspolicy blir väsentligt uppenbarelser, ska vi också underrätta den andra sätt, exempelvis genom att skicka ett e-postmeddelande, genom ett tillkännagivande på vår hemsida och / eller sociala medier sida innan ändringen genomförs.

Detta sekretessmeddelande uppdaterades senast den 24/01/2017.

Kontakta oss

Vi värdesätter din åsikt. Om du har några kommentarer eller frågor om integritetsskydd meddelandet eller om du är orolig för integritetsskydd eller användning av eller misstänker att din integritet har kränkts, skicka e-post till. Du kan också skicka ett brev till Mastercom Ltd / Kiho Oy, Asematie 2, 71800 Siilinjärvi,Finland


Vi bearbetar ditt meddelande eller begäran konfidentiellt. Vår representant kommer att ansluta till din e-postadress. Vi strävar efter att se till att klagomål hanteras i tid och i enlighet med den.Logga in i Kiho systemet