År 2010 Mastercom tog i bruk bifirman Kiho. Tack vare det nya namnet ändrade företaget sin inriktning och Kiho produktfamilj startade. 2014 är Kiho det ledande Företaget vad gäller automatiserad informations insamlings tjänster. Vi leder utvecklingen i branschen och vill vara med och utveckla den nya teknologin.

Mastercom Oy är ett företag startat 2003 i norra Savolax. Företaget började som software underleverantör och IT stöd företag. 2005 påbörjades fordons tracking som hette GPS-Msolutions. År 2007 slutade man med IT stödet och koncentrerade sig på GPS tracking tjänster.
Mastercom erbjuder kunderna skräddarsydda individuella tjänster enligt kundens behov. Till företagets arbetsprinciper hör uthållighet och problemlösning samt kundorientering. I produktutvecklingen tas kunderna med i processen och med den som bas tar vi fram produkten som passer kunden bäst. Vi tar nya teknologier I bruk och förbättrata produktutvecklingens processer kontinuerligt. Detta möjliggör att vi kan erbjuda kunden alltid den bästa och nyaste teknologin.

Information säkerhet och integritet