Fakturering

Papperslapparna i papperskorgen

Med Kiho fakturering kan du från fältet samla in tidrapporter, arbetsorder och GPS information lätt till en faktura. Tidrapporterings raden eller arbetsorderns fakturering sker mer flytta till fakturering knappen då sysytemet skapar automatiskt en faktureringsrad.

Faktureringsrader skapas med ett klick av följande information:

  • Man timmar eller fordons specifik fakturerings produkt (baserande på fordons registreringar)
  • Körda kilometer
  • Levererade produkter/tjänster
  • Registrerad valfri förklaring
  • Fotograferade bilagor

I faktureringsrader separeras arbetsplats, projekt och arbetskede och skapat fakturaunderlag kan flyttas direkt till faktureringsprogrammet finvoice format över gränsnittet.

Faktureringsprocessen under kontroll och alla arbeten och material faktureras

Faktureringsprocessen kan delas in i oilika skeden, så att man säkerställer att alla jobb faktureras och det blir rätt fakturering. T ex I tidrapporteringen kan man dela rollerna så att arbetsledaren flyttar gjorda arbeten till faktura rader samtidigt som han kollar gjorda timmar och så att faktureran bara behöver välja faktura rader och göra allt till en faktura. Uppdraget kan göras av chauffören, arbetsledaren eller faktura ansvarige eller så kan fakturan göras av säljaren av jobbet. Det viktiga är att man lätt kan se vilka jobb har fakturerats och vilka inte fakturerats.

Pengar direkt på kontot

Med hjälp av Kiho fakturering blir cashflow snabbare när all information rörande faktureringen finns tillhanda direkt efter gjort arbete. När fakturering kan skötas med mobil och kan skickas direkt kan företaget få pengar på kontot för en månad jämfört med sin omsättning. Om faktureringen sköts direkt efter jobbet så glömmer man inte detaljer som borde faktureras. Även oklara ärenden kan redas ut när man kan fråga vad gjorde du nyss istället för att fråga vad du gjorde för fredag tre veckor sedan.

 

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Open chat
1
Laita viestiä!
Hei!
Laita viestiä, vastaamme myös WhatsApp:illa!