Gör arbetet enklare

Möjliggöraren av effektivt arbete

Utan effektiva verktyg slösar man bort tid och pengar.
Med Kihos tjänster kan varje företag bättre hantera sitt arbete och sin utrustning.

Inhemsk, naturligtvis!

Kiho har sitt ursprung i Finland

suomalaistapalvelua_suomi_nega_rgb (1)

Kihos smarta verktyg fungerar där ditt företags arbete utförs.

Den enkla mobilappen möjliggör kunskapshanteringen i realtid.

Kiho Arbete

Hantera fältarbetet på ett smidigt sätt.

 

#arbetstidsuppföljning

#arbetsuppgifter

#fakturering

 

Kiho Utrustning

Optimera utnyttjandet av din utrustning och dina kostnader.

 

#fordon

#maskiner

#verktyg

 

Kiho Platform

Skapa serviceföretagsverksamhet med hjälp av Kihos teknologi.

 

#platsinformation

#mobilapplikation

#artificiell intelligens

 

Sektorer

Tjänsten är lämplig för många branscher