POWERBI_singleAsset 2POWERBIAsset 1Asset 1


Mastercom – Kiho

Med Kiho tjänster kan företaget ta kontroll över de viktigaste delarna i sin affärsverksamhet. Tjänster kan tas i bruk en åt gången eller hela affärsverksamheten kan digitaliseras på en gång. Kiho-tjänster fungerar sömlöst tillsammans och kopplas till existerande affärsystem genom gränssnitt.

Telematik

Kiho Telematik är ett mångsidigt och intelligent system att kontrollera fordonsparken.Med hjälp av Kiho Telematik utrustning kan man samla in GPS information om transportfordonen och arbetsmaskinerna samt även info om effektivitet.

Körjournal

Fordonsinfo automatiskt Underlätta vardagen Kiho körjournal underlättar vardagen. Onödig hantering av körjournal papper kan lämnas bort. Skatteverket får klara och …

Tidrapportering

Löneutbetalning och arbetstid till fakturering utan byråkrati Lättare sätt att registrera och bokföra Tidrapportering görs i systemet via mobilrapportering,laptops och …

Arbetsorder

Planera, vidarebefordra och registrera arbeten lätt Kiho arbetsorder är en helhetslösning byggt med hjälp av nätverk och mobilapplikationer för att …

Fakturering

Papperslapparna i papperskorgen Med Kiho fakturering kan du från fältet samla in tidrapporter, arbetsorder och GPS information lätt till en …

Däcktrycks kontroll

Kiho däcktrycks kontroll är ett lätt knep att spara pengar och förbättra körsäkerheten. När fordonsflottan är i skick och obehagliga överraskningar kan undvvikas så förbättras företagets leverans säkerhet.

Anslagstavla

  Effektivitet till informations flödet För att företaget skall effektivt kunna genomföra sina planer så måste alla ha uppdaterad information …

Behörigheter

Vet du vilken anställd har alla behörighter? Kommer du ihåg när kortet för heta arbeten går ut? Kiho erbjuder behörighets …Logga in i Kiho systemet