Kiho automatisk körjournal och mobil tidtapportering underlättar Helena Riihitupas vardag. Helena är konferencier, reklam-, och fotomodell samt PR representant. Olika tillställningar håller henne upptagen runt om i Finland och mest använder hon bilen. [caption id="attachment_259" align="alignright" width="396"] Vardagen underlättas med automatiserade tjänster. Kihos automatiska körjournal erbjuder...

Kiho arbetsadministration hjälper Valtasiirto att kontrollera komplicerade arbetsmijöer. Valtasiirto Oy producerar logistiktjänster i västra Finland, där aktiviteterna sker kring de stora industriområdena. Valtasiirto Oy's Kiho tjänster: Kiho FleetTelematics Kiho Tidrapportering Arbetsadministrationen underlättar styrning av utmanande arbetsmiljöer Uppföljning av spridda leveranser och leveranskedjor blir en utmaning Kiho-Tjänsten installerades på Kaana...

Kiho arbetsorder kan anpassas efter kundens behov. Esbo KTK är en transport firma i Helsingfors regionen och användare av Kihos tjänster. I dess bransch ingår transport-, distribution-, schackt- och maskin tjänster Esbo KTK’s Kiho tjänster Arbetsorder Fakturering [caption id="attachment_2411" align="alignright" width="300"] Kiho työnhallintajärjestelmä voidaan räätälöidä tarkalleen asiakkaan...