Papperslapparna i papperskorgen Med Kiho fakturering kan du från fältet samla in tidrapporter, arbetsorder och GPS information lätt till en faktura. Tidrapporterings raden eller arbetsorderns fakturering sker mer flytta till fakturering knappen då sysytemet skapar automatiskt en faktureringsrad. Faktureringsrader skapas med ett klick av följande information: Man...

  Effektivitet till informations flödet För att företaget skall effektivt kunna genomföra sina planer så måste alla ha uppdaterad information om företagets pågående ärenden. Normalt sköts informationen med traditionella papperslappar på anslagstavlan, intranet eller via email. Trots det är problemet att ingen orkar läsa de, eftersom de...

Planera, vidarebefordra och registrera arbeten lätt Kiho arbetsorder är en helhetslösning byggt med hjälp av nätverk och mobilapplikationer för att styra arbetet på fältet. Med Kiho arbetsorder sker allt i realtid och onödig inmatning behövs inte eftersom all information sparas automatiskt. Det kan behövas enbart 3...

Fordonsinfo automatiskt Underlätta vardagen Kiho körjournal underlättar vardagen. Onödig hantering av körjournal papper kan lämnas bort. Skatteverket får klara och tydliga rapporter Kiho körjournalens information sparas automatiskt med hjälp GPS trackern. Information kan analyseras, redigeras och uppdateras I Kiho.fi nättjänsten. Lätt att komma igång Kiho körjournal startas genom att montera...

Kiho arbetsorder kan anpassas efter kundens behov. Esbo KTK är en transport firma i Helsingfors regionen och användare av Kihos tjänster. I dess bransch ingår transport-, distribution-, schackt- och maskin tjänster Esbo KTK’s Kiho tjänster Arbetsorder Fakturering [caption id="attachment_2411" align="alignright" width="300"] Kiho työnhallintajärjestelmä voidaan räätälöidä tarkalleen asiakkaan...