Kiho arbetsadministration hjälper Valtasiirto att kontrollera komplicerade arbetsmijöer. Valtasiirto Oy producerar logistiktjänster i västra Finland, där aktiviteterna sker kring de stora industriområdena. Valtasiirto Oy's Kiho tjänster: Kiho FleetTelematics Kiho Tidrapportering Arbetsadministrationen underlättar styrning av utmanande arbetsmiljöer Uppföljning av spridda leveranser och leveranskedjor blir en utmaning Kiho-Tjänsten installerades på Kaana...

Kiho däcktrycks kontroll är ett lätt knep att spara pengar och förbättra körsäkerheten. När fordonsflottan är i skick och obehagliga överraskningar kan undvvikas så förbättras företagets leverans säkerhet. Genom Kiho däcktryckskontroll kan tryck och temperaturer synas på förarens skärm och på distans via servern. Kiho däcktrycks kontroll...

  Effektivitet till informations flödet För att företaget skall effektivt kunna genomföra sina planer så måste alla ha uppdaterad information om företagets pågående ärenden. Normalt sköts informationen med traditionella papperslappar på anslagstavlan, intranet eller via email. Trots det är problemet att ingen orkar läsa de, eftersom de...

Planera, vidarebefordra och registrera arbeten lätt Kiho arbetsorder är en helhetslösning byggt med hjälp av nätverk och mobilapplikationer för att styra arbetet på fältet. Med Kiho arbetsorder sker allt i realtid och onödig inmatning behövs inte eftersom all information sparas automatiskt. Det kan behövas enbart 3...

Löneutbetalning och arbetstid till fakturering utan byråkrati Lättare sätt att registrera och bokföra Tidrapportering görs i systemet via mobilrapportering,laptops och fordons GPS trackers Till de större företagens arbetsplatser behövs en tablet med android operativsystem med vilken man kan administrera hundratals anställda Kihotidrapportering förenklar den anställdes vardag eftersom inloggningen är...

Noggrann och fordonskontroll i realtid Kiho Telematik är ett mångsidigt och intelligent system att kontrollera fordonsparken.Med hjälp av Kiho Telematik utrustning kan man samla in GPS information om transportfordonen och arbetsmaskinerna samt även info om effektivitet. Förarens körsätt , säkerhet och ekonomiskt körbeteende förbättras med Mobileye filbytar...