Med Kiho Student –skolskjuts går det enkelt och snabbt att organisera och planera skolskjutsar! Fördelarna med skolskjuts är betydande: Skolskjutskoordinatorns arbete underlättas och antalet fel reduceras Körningstiden förkortas och onödig körning försvinner Trafikplaneringen och -optimeringen effektiveras på grund av realtidsinformation om adress- och prestationsdata [caption id="attachment_7273" align="alignright"...

Kihon Tehtävät-palvelun koulukuljetus ominaisuus käyttöön Vainion liikenteellä “Tietotekniikka ajomestarien apuna koululaiskuljetuksissa”, näin otsikoidaan uusimmassa Bussiammattilainen 4/16 lehdessä. Artikkelissa kerrotaan Kihon uudesta järjestelmästä, joka helpottaa Vainion liikenteen ajomestarien työtä koululaiskuljetusten organisoinnissa. Kiho vastasi Vainion liikenteen haasteisiin kuljetusten organisoinnissa Vainion liikenne ajaa 11 pikkubussilla, 70 lenkkiä päivässä, Salon kaupungin...

Kiho arbetsorder kan anpassas efter kundens behov. Esbo KTK är en transport firma i Helsingfors regionen och användare av Kihos tjänster. I dess bransch ingår transport-, distribution-, schackt- och maskin tjänster Esbo KTK’s Kiho tjänster Arbetsorder Fakturering [caption id="attachment_2411" align="alignright" width="300"] Kiho työnhallintajärjestelmä voidaan räätälöidä tarkalleen asiakkaan...