Anslagstavla

 

Effektivitet till informations flödet

För att företaget skall effektivt kunna genomföra sina planer så måste alla ha uppdaterad information om företagets pågående ärenden. Normalt sköts informationen med traditionella papperslappar på anslagstavlan, intranet eller via email. Trots det är problemet att ingen orkar läsa de, eftersom de hamnar bakom gamla nyheter . Ingen orkar logga in på intranet och email infon försvinner bland andra mail. Man behöver en modern lösning.

Undersökningar av info tavlor visar att 70% av människorna kommer ihåg texten från skärmen medan printad info på papper inte är lika effektiv. Därför är en skärm bättre som informationskanal än en utskrift. När även annan info som nyheter och väder syns på skärmen så blir kaffe rasten ett utmärkt sätt att informera anställda.

Automatik gör det lätt

Kiho anslagstavla består av mediaplayer som kopplas till skärmen och en mycket enkel nättjänst där man får alla företagets meddelanden att synas på skärmen. Nät tjänsten kan hämta information automatiskt från någon källa eller så kan informatione skrivas på skärmen med en texteditor i nättjänsten.

Kiho anslagstavla kan visa t ex:

  • Intranet meddellanden
  • RSS feed (facebook, hemsidor, nyheter)
  • Väder
  • Var fordonen befinner sig
  • Anställdas live uppföljning av arbetsregistreringar
No Comments

Post A Comment