Kiho förädlar informationen

Med Kiho IoT-utrustning och mobil applikationer styr och rapporterar man vad som händer på fältet. Information insamlas om personer, ställen (såsom utrustning och byggnader) samt fordon till Kiho molnet och informationen skickas tillbaka som instruktioner, arbetsordrar och analyserad information. I Kiho molnet förädlas informationen och omvandlas till rapporter , löneberäkningar och direkt fakturering. Detta garanteras av sömlöst samarbetande Kiho-tjänster: Telematik, Körjournal, Tidrapportering, Arbetsorder, Fakturering, Däcktrycks kontroll, Anslagstavla och Behörigheter.

Avainlippu_tehty_Suomessa

Gränslösa integrationer

Informationen om lönerna kan gå direkt till ekonomiprogrammen och påbörjade fakturor överflyttas med Finvoice till faktureringsprogrammet. Arbetsordrar, produkter eller kundinformation tas emot direkt till existerande orderprogram. Från databasen kan man ta kontakt med tredje partens rapporteringsverktyg för att skapa t ex realtids affärsverksamhets mätare.

Ett öppet affärsplattform

Har du en tjänst eller en idé som Kiho-kunder kan dra nytta av? Kihos affärsplattform möjliggör snabb och kostnadseffektiv produktutveckling och ger de bästa tjänsterna till alla Kiho-kunder.