POWERBI_singleAsset 2POWERBIAsset 1Asset 1


Mastercom – Kiho

Kiho förädlar informationen

Med Kiho IoT-utrustning och mobil applikationer styr och rapporterar man vad som händer på fältet. Information insamlas om personer, ställen (såsom utrustning och byggnader) samt fordon till Kiho molnet och informationen skickas tillbaka som instruktioner, arbetsordrar och analyserad information. I Kiho molnet förädlas informationen och omvandlas till rapporter , löneberäkningar och direkt fakturering. Detta garanteras av sömlöst samarbetande Kiho-tjänster: Telematik, Körjournal, Tidrapportering, Arbetsorder, Fakturering, Däcktrycks kontroll, Anslagstavla och Behörigheter.

INFORMATION OM PERSONEN

 • Arbetstid information
 • Arbetsstatus
 • Uppdragens utdelning och utförande
 • Position

INFORMATION OM STÄLLET

 • Besök
 • Utnyttjandegrad
 • Temperatur
 • IOT – övervakning av situationen
 • IOT – orderknapp

INFORMATION OM FORDONET

 • Realtids position
 • Rutthistorik och körjournal
 • Förarens information
 • Ruttens /uppdragets information
 • Däcktryck
 • Körsätt, ekonomisk körning, förbrukning

Kiho-molntjänsten digitaliserar och förädlar informationen

I Kiho molntjänsten rapporteras och förädlas informationen om människor, ställen och maskiner till realtidsinformation. Realtidsinformationen möjliggör optimeringen av affärsverksamheten till lönsam verksamhet och med hjälp av informationens smarta analysering kan problemsituationer förhindras. Med tidrapportering som tar i beaktande kollektiv avtalen får man ett löneunderlag. Informationen til löneutbetalningen används också i faktureringen, där man lägger till automatiskt information om använda maskiner och körda kilometer. Utförda arbetsordrar blir till en faktura med ett klick i enlighet med kunden överenskommna priset.

Gränslösa CRM-integrationer

Med hjälp Kiho gränssnittet kan informationen om lönerna gå direkt till ekonomiprogrammen och påbörjade fakturor överflyttas med Finvoice till faktureringsprogrammet. Arbetsordrar, produkter eller kundinformation tas emot direkt till existerande orderprogram. Från databasen kan man ta kontakt med tredje partens rapporteringsverktyg för att skapa t ex realtids affärsverksamhets mätare.

Rapportering

Inget glöms eller försvinner . Genom rapportering är det lätt att se bakåt och analysera affärsverksamhetens lönsamhet. Det är lätt att svara på reklamationer och informations begäran när all information finns sparad i databasen: positions information med några sekunders noggrannhet, tidrapporterings registreringar och bilder tagna vad gäller arbetsordrar. Med hjälp av rapporterna kan man även förbättra kunderfarenheterna t ex information om hur deras företags lönsamhet kan förbättras ytterligare.

LÖNER

FAKTUROR

RAPPORTER

Kiho-tjänster

Med Kiho tjänster kan företaget ta kontroll över de viktigaste delarna i sin affärsverksamhet. Tjänster kan tas i bruk en åt gången eller hela affärsverksamheten kan digitaliseras på en gång. Kiho-tjänster fungerar sömlöst tillsammans och kopplas till existerande affärsystem genom gränssnitt.Logga in i Kiho systemet