Joukkoliikenteen Plug&Play -laitestandardi kehittyy nopeasti

Älykkäät liikennejärjestelmät (ITS) ovat mahdollistamassa tehokkaan liikennesuunnittelun sekä sujuvien, joustavien ja helposti saatavilla olevien joukkoliikennepalveluiden tuottamisen. Älyliikennejärjestelmät helpottavat joukkoliikenteen operointia, sekä lippu- ja informaatiojärjestelmien hallintaa.

Telematiikka, ajoneuvojen tietojärjestelmät, matkustajainformaatiopalvelut, lippujärjestelmät, turvallisuus ja ajotapaseuranta ovat arkipäivää jo isojen kaupunkien ulkopuolellakin. Uudet palvelut parantavat joukkoliikenteen tehokkuutta, turvallisuutta ja palvelua.

Palvelut kehittyvät, laitehallinta sakkaa

Kehityksestä huolimatta varsinkin laitepuolella on yhä haasteita. Valtaosa ITS-palveluiden vaatimista laitteista, moduleista, kommunikaatioväylistä, tietokoneista ja seurantajärjestelmistä jälkiasennetaan ajoneuvoihin. Ajoneuvossa voi olla kolmea eri paikannusjärjestelmää, jotka käyttävät kolmea eri datayhteyttä ja lähettävät dataa kolmessa eri muodossa. Liittimet ja johdotukset ovat valmistajakohtaisia, eikä asennustyötä ole virtaviivaistettu.

Standardoinnin puute on tehnyt laitteiden ylläpidosta kallista ja työlästä. Kun järjestelmätoimittaja ja laitearkkitehtuuri on valittu, on järjestelmän päivittäminen tai toisten toimijoiden palveluiden ja modulien hyödyntäminen lähes mahdotonta.

EN13149 standardi – lupaus paremmasta tulevaisuudesta

EN13149 osat 7-9 määrittelevät standardit ajoneuvon sisäiseen verkkoon kytkeytyneiden laitteiden ja modulien väliselle kommunikaatiolle, liitännöille ja palveluille. Määrittelytyössä ollaan nojattu vahvasti jo olemassa olleisiin Transmodel ja Netex -standardeihin.

DNS-SD ja mDNS -protokollat mahdollistavat verkkoon kytkeytyneiden laitteiden vaihtaa tietoja ja palveluita keskenään. Jokainen moduuli jakaa tiedon tarjoamistaan palveluista ajoneuvoverkkoon ja mikä tahansa muu moduuli voi ottaa tarvitsemiaan palveluita käyttöön. Täten kaikki verkon moduulit voivat hyödyntää toistensa tarjoamia palveluita. Esimerkiksi paikannusmoduli jakaa paikkatiedon muille laitteille, jolloin autoon tarvitaan vain yksi paikkatiedon lähde.

Kuva: kohti yksinkertaisempaa laitearkkitehtuuria (Kuva: ITxPT)

Plug&Play -arkkitehtuurin ominaisuuksia

  • Yksi LAN-verkko datan jakamista varten. Yksi kommunikaatioväylä, joka tarjoaa WIFI, ääni ja datapalvelut. Yksi hubi laitehallintaan. IP-silta CAN/FMS -väyliin.
  • Datan jako laitteiden välillä, esimerkiksi: sijainti, kuljettajainformaatio, ajoneuvopääte.
  • Tietoturvalliset yhteydet joukkoliikenteen tilaajille: lippujärjestelmät, suoritteet ja tehokkuus
  • Tietoturvalliset palvelut tuottajille ja operaattoreille: kuljettajan ajotapa, telematiikka, ajoneuvodata (CAN-väylän luenta)

Standardointi lupaa kustannussäästöjä

Standardin mukaisesti sertifioitujen ajoneuvoalustojen, laitteiden ja palvelujen yleistyminen mahdollistaa eri toimittajien toimimisen samassa laiteympäristössä. Tämä puolestaan mahdollistaa aidon kilpailun syntymisen palveluntarjoajien ja komponenttitoimittajien välille. Samalla mahdollistuu vaihtoehtoisten palveluntarjoajien ja modulien hyödyntäminen vaikkapa samaan aikaan, sekä datan reaaliaikainen jakaminen eri joukkoliikennetoimijoiden välillä.

Plug&Play-arkkitehtuurin leviämistä edesauttamaan perustettiin vuonna 2014 ITxPT-järjestö (Information Technology for Public Transport). ITxPT:n jäseninä on mm. joukkoliikennetoimijoita (Arriva, Transport for London, Keolis, Transdev, Västtrafik Göteborg), autonvalmistajia (Alstom, Iveco, Volvo, Scania), IT-toimijoita (Actia, Continental, Init, Ineo, Pilotfish). Tämän vuoden Persontrafik-messuilla Tukholmassa järjestö oli näkyvästi esillä ja näyttäisikin selvältä, että ITxPT ja EN13149-standardia ollaan hyvää vauhtia omaksumassa niin autonvalmistajien, kuin laite- ja palvelutoimittajien parissa.

Kiho varautuu datamäärien kasvuun

Suomessa keskustelu joukkoliikennearkkitehtuurin näkökulmasta on ollut vähäistä. Muualla Euroopassa ITxPT ja Plug&Play-arkkitehtuuriin liittyvät vaatimukset ovat jo mukana joukko- ja älyliikennepalveluiden kilpailutuksissa. Älyliikenteen IoT-palveluiden johtavana kehittäjänä ja laiteintegraattorina Suomessa Kiho on tiiviisti mukana ITxPT:n sekä UITP:n (International Association of Public Transport) -järjestöjen luotsaamassa standardisointityössä.

Ajoneuvon ja laitteiden dataväylien avautuminen tarkoittaa käytännössä massiivista lisäystä hallinnoitavien laitteiden määrään, sekä niiden tuottaman datan siirtoon ja käsittelyyn. Kiho tukee viimeisimpiä IoT-teknologioita, kuten mm. MQTT-protokollaa ja sen mahdollistamaa pientä koodijalanjälkeä. Kihon integraatioalusta mahdollistaa mm. paikkatiedon hyödyntämisen useista eri alustoista ja laitetyypeistä, sekä datan konvertoinnin käytettävään muotoon reaaliajassa.

ITxPT:n myötä operaattorit välttävät vendorlockin ja voivat poimia laite- ja ohjelmistotoimittajilta parhaat työkalut ilman päällekkäisiä komponentteja. Toivoisin muillakin toimialoilla nähtävän samanlaista asiakasvetoista innovointia ja yhdessä tekemisen meininkiä, kuin bussijärjestelmien parissa on hyvää vauhtia kehittymässä.”, ITxPT:n mahdollisuuksia kommentoi Kihon toimitusjohtaja Antti Koponen.

Modulaarinen ja avoin laitearkkitehtuuri keventää joukkoliikenteen toimijoiden ylläpitotaakkaa, mahdollistaen samalla vapaan innovoinnin ja täysin uudenlaistenkin IoT-palveluiden kehittymisen joukkoliikennealalle.

Tommi Järvinen
toimialajohtaja, linja-autotoimiala
050 466 7533
tommi@kiho.fi
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Open chat
1
Laita viestiä!
Hei!
Laita viestiä, vastaamme myös WhatsApp:illa!