Onko pienkaluston hallinta yrityksenne sokea piste?

Ajoneuvojen ja koneiden hallinta on yrityksissä yleensä hoidettuna Kihon tai muun vastaavan palvelun avulla. Käyttöasteita tarkkaillaan ja käytössä ilmeneviin poikkeuksiin puututaan. Tankkauksia voidaan ristiinverrata kilometreihin ja käyttötunteihin – joko manuaalisesti pistokokein tai automaattisesti BI-järjestelmän kautta. Pienkalusto, kuten työkalut ja laitteet ovat kuitenkin usein aktiivisen seurannan ulkopuolella.

Pienkaluston kuluja seurataan peräpeilistä

Työkalut ja muu pienkalusto hankitaan usein “tarpeen mukaan”, jolloin ne muodostavat helposti kalustonhallinnan sokean pisteen. Vaikka hankintakustannukset kohdistetaan kustannuspaikoille, ei työkaluhankinnoista päättävällä esimiehellä ole ostopäätöksen hetkellä useinkaan tietoa mitä työntekijöille milloinkin on hankittu. Kalustoa hankitaan turhaan, koska kokonaistilanne ei ole hallussa.

Kiho mahdollistaa koko kaluston tehokkaan hallinnan

Kiho Kalusto -palvelun avulla on helppo ottaa ajoneuvo- ja konekaluston lisäksi myös pienkalusto hallintaan. Kaluston tiedot viedään Kihon verkkopalvelussa olevaan Kalustoluetteloon ja pienkalusto varustetaan yksilöivillä NFC-tageillä. Kalustoluettelon rakenne perustuu kolmeen pääasiaan:

Osastointi

Suurehkoissa yrityksissä osastot ovat tyypillisesti alueellisia toimipisteitä. Toimipisteissä toimii usein useita tiimejä. Kaluston jakaminen osastoihin helpottaa kokonaisuuden hahmottamista.

Työntekijöiden ja tiimien vastuut

Kaluston näkyvyys on syytä rajata käyttäjä- tai tiimitasolla siten, että kukin työntekijä näkee mobiilisovelluksessaan vain omassa työssään tarpeellisen kaluston. Näkyvyyden lisäksi palveluun on syytä määrittää myös kunkin kaluston vastuuhenkilö. 

Huolto-, katsatus- ja tarkastusmuistutukset

Kaluston olemassaolo kalustoluettelossa ei tarkoita että se on tallessa. Tämän vuoksi pienkalustolle on syytä määrittää vähintään vuosittainen tarkastus. Palveluun määritetään kuka/ketkä saavat tarkastusmuistutuksen, tarkastus suoritetaan helpoiten lukemalla kalustoon kiinnitetty NFC-tunniste Kihon mobiilisovelluksella. Tarkastuksen yhteydessä mobiilisovellukseen tallennettu kuva on hyvä merkki siitä että kalusto on todellisesti tallessa. Myös aiempi huolto- ja tarkastushistoria on helppo tarkastaa.

Avoimet rajapinnat mahdollistavat datan hyödyntämisen

Olkoon valintasi Power BI, Tableau, Qlik Sense tai vaikkapa Google Data Studio, Kiho pystyy tuottamaan järjestelmääsi soveltuvan raakadatan. Datan avulla voit seurata esimerkiksi huoltojen ja tarkastusten toteutumista graafisten näkymien avulla. Reaaliaikainen data mahdollistaa toiminnan kehittämisen pitkällä tähtäimellä sekä nopean reagoinnin poikkeamiin.

Tomi Virtanen, asiakkuusjohtaja
041 544 2682
tomi@kiho.fi

Tommi Järvinen, asiakkuusjohtaja
050 466 7533
tommi@kiho.fi
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.