Kiho Työaika Suomen Hyötymurskauksella

Suomen Hyötymurskauksella on käytössään Kihon mobiili työajanseuranta. Työntekijät vastaavat itse mobiililomakkeella tehtävistä tuntikirjauksistaan. Tuntikirjaus ja kokonaistyöaika saadaan suoraan palkanmaksujärjestelmään.

Suomen Hyötymurskauksella on käytössään Kihon mobiili työajanseuranta. Työntekijät vastaavat itse mobiililomakkeella tehtävistä tuntikirjauksistaan. Tuntikirjaus ja kokonaistyöaika saadaan suoraan palkanmaksujärjestelmään.

Kiho tuntikirjaus on avainasemassa Suomen Hyötymurskauksen työajanseurannassa. Suomen Hyötymurskaus Oy, joka on osa Pohjaset-logistiikkakonsernia, tuottaa energiamursketta bioenergiateollisuuden käyttöön.

Suomen Hyötymurskauksen käyttämät Kihon palvelut:

Tuntikirjaukset omatoimisesti

Suomen Hyötymurskaus valmistaa mursketta asiakkaiden puupohjaisesta jätemateriaalista, joten liiketoiminta on ympäristöystävällistä ja luontoa säästävää. Liikkuva murskauslaitteisto tuodaan jätemateriaalin sijaintipaikalle, jonka vuoksi kaluston ja työntekijöiden liikkuvuus on suurta. Se taas tuottaa omat haasteensa työajanseurantaan.

Hakkureilla työntekijät ovat itse vastuussa tuntikirjauksistaan. Ne hoituvat helposti KIHO-nettilomakkeen avulla, sillä se on aina saatavilla ja tieto menee heti talteen ja jatkokäsiteltäväksi palkanmaksujärjestelmään.

Suomen Hyötymurskaus Oy / Pohjaset Oy – www.pohjaset.com

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.