Kulutusseuranta tuo kustannussäästöjä Kylmäsen Liikenteelle

Kulutusseuranta on avainasemassa, kun kuljettajien rutiineja muokataan taloudellisempaan suuntaan. Kylmäsen Liikenne Oy tuottaa lähi- ja kaukoliikenteen palveluita Oulun seudulla. Yrityksen ajoneuvokanta käsittää noin 30 linja-autoa sekä muuta toimintaan liittyvää laitetta.

Kylmäsen Liikenteen käyttämät Kiho-palvelut:

Kiho FleetTelematics on monipuolinen ja älykäs järjestelmä yrityksen kaluston hallintaan. Järjestelmän avulla

voidaan kerätä kuljetuskaluston ja työkoneiden paikkatiedon lisäksi myös tietoa tehokkuudesta. Liikennöintiyhtiölle kulutuksen ja aikataulujen seuraaminen on luonnollisesti elinehto. Kihon telematiikkalaitteet tuottavat tarkkaa ja helposti analysoitavaa dataa suunnittelun ja toiminnanohjauksen tarpeisiin.

Kulutusseuranta ohjaa kohti taloudellisempaa toimintatapaa

Käsitteenä säästäväinen ajotapa on helppo ymmärtää, mutta vaikeampi muistaa päivittäisissä rutiineissa.

Kylmäsen Liikenteellä käyttöön otettuun Kiho käyttöasteraporttiin kerätyn tiedon avulla yritys kouluttaa kuljettajansa oikeisiin toimintatapoihin ja ekonomisempaan ajotapaan. Kulutusseuranta näkyy suoraan laskennallisena säästönä.

Ajoneuvot unohtuvat helposti tyhjäkäynnille pieniksi väliajoiksi. Vuositasolla yhteenlaskettuna pienetkin tyhjäkäynnit muodostuvat merkittäväksi kulueräksi yritykselle. Kylmäsen Liikenteen kalusto liitettiin Kiho-palveluun ja yritys sai käyttöönsä toimintaa ohjaavia raportteja, esimerkiksi käyttöaste- ja alueraportit.

Kihon monipuoliset raportointityökalut

Kiho käyttöasteraporttiin kerätyn tiedon avulla yritys kouluttaa kuljettajansa oikeisiin toimintatapoihin ja ekonomisempaan ajotapaan, jonka tulos on nähtävissä suoraan laskennallisena säästönä. Kiho alueraportti puolestaan mahdollistaa aikataulujen tarkan hallinnoinnin ja todentamisen. Kun linjat kulkevat todistetusti ajallaan, ei yrityksen tarvitse korvata asiakkaidensa taksimatkoja.

www.kylmasenliikenne.com

Tags:
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Open chat
1
Laita viestiä!
Hei!
Laita viestiä, vastaamme myös WhatsApp:illa!
Powered by