Kiho työnhallintajärjestelmä automaattinen laskutus työajanseuranta

Kiho – Katkeamaton automatisoinnin ketju

Kiho työnhallintajärjestelmä automaattinen laskutus työajanseuranta

Kiho tuottaa automatisoituja tiedonkeräyspalveluita. Johtoajatus on automatisoida kaikki, mitä kentällä tehtävään työhön liittyy. Kiho ei merkitse toisistaan erillisiä laitteita ja järjestelmiä, vaan kokonaisvaltaista työnhallintaprosessia. Kaikki Kihon tuotteet ja palvelut toimivat ja linkittyvät toisiinsa samassa pilvijärjestelmässä. Kun Kiho on käytössä, on automatisoinnin ketju katkeamaton: automaattinen tehtävienseuranta, automaattinen työajanseuranta, automaattinen laskutus.

Laitteiden ja mobiilisovelluksen avulla kerätään tietoa henkilöistä, paikoista (esimerkiksi laitteista ja rakennuksista) sekä ajoneuvoista Kihon pilveen. Pilvestä tiedot lähetetään takaisin käyttäjille komentoina, tehtävinä ja analysoituna tietona. Kiho-pilvessä tieto jalostuu ja muuttuu raporteiksi, palkkalaskelmiksi ja laskuiksi. Kaikki toimii mobiilisti, eikä esimerkiksi erillistä laskutusohjelmaa tarvita. Monet yritykset tarjoavat samanlaisia palveluita työajan seuraamiseen, paikannukseen ja telematiikkaan, mutta harvalla ne muodostavat kokonaisuutta yhdessäkään hankittuina.

Jos automatiikan ketju katkeaa yhdessäkään kohdassa, jos työprosessin yhdessäkään vaiheessa on mukana paperisia lomakkeita, tuntilistoja, laskuja tai ajopäiväkirjoja, automatisoinnista saatavat hyödyt menetetään. Kihon koko yritystoiminnan tarkoituksena on tehdä työstä helpompaa. Siihen paras ja tehokkain ratkaisu on automatisoitu ja reaaliaikainen toiminnanohjaus.

Pelkkä paikannus ei riitä

Kihon yritystoiminnan alku on paikannuksessa ja telematiikassa. Kihon nykyinen järjestelmä on kehitetty silmällä pitäen sitä, että paikannuksesta saatavaa dataa voidaan hyödyntää käytännön työssä mahdollisimman monipuolisesti. Paikannusdata itsessään ei vielä saa ihmeitä aikaan, vaan se on muutettava tarkoiksi, konkreettisiksi tiedoiksi, joiden avulla yrityksen koko toimintaa voidaan aktiivisesti ohjata.

Kiho automaattinen laskutusohjelma tehtävät työajanseuranta

Kihon palvelut toimivat saumattomasti yhdessä sekä verkkopalvelussa että mobiilissa.

 

1. Laskutus: Kilometriperusteista laskutusta paikannuksen avulla tehtäessä, täytyy tiedot hakea manuaalisesti ajopäiväkirjoista ja alueraporteista ja selvittää, mikä on kullekin asiakkaalle tehtyä työtä. Tiedot pitää siirtää laskutusohjelmistoon ja luoda laskut itse käsin. Prosessi vie aikaa ja vaivaa, eikä sitä voi nopeuttaa mitenkään.

Kihossa riittää, että klikkaat Siirrä-painiketta. Kiho noutaa kilometrit sekä työaika-, tehtävä- ja paikannustiedot ja luo niistä laskun automaattisesti. Lisäksi järjestelmä varmistaa, että tehdyt työt on todella laskutettu.

2. Työajanseuranta: Perinteisin menetelmin tehty työajanseuranta vaatii ajopäiväkirjatietojen vertaamista tuntilappuihin ja työntekijöiden työaikakirjauksiin. Ajoneuvojen ja työntekijöiden määrästä riippuen tämä voi viedä esimerkiksi kokonaisen työpäivän verran aikaa.

Kihon Työaika -palvelussa käyttäjä kirjaa vain työn alkamis- ja päättymisajankohdan. Seuranta on silloin automaattinen ja reaaliaikainen. Kihossa sinun ei tarvitse itse tehdä mitään. Kiho tarkkailee työaikoja ja ilmoittaa poikkeamista automaattisesti sähköpostilla ja tekstiviestillä. Tehokkaasta työajasta saatu tieto mahdollistaa työprosessin tehostamisen. Kihon avulla on mahdollista seurata itse työtä ja sen tuloksia ja helpottaa käytäntöä paikkansapitävän datan avulla.

3. Tehtävät: Usein työpäivät alkavat tehtävienjaolla. Päivän työt käydään läpi, osoitetaan niille tekijät, selvitetään eri järjestelyt ja niin edelleen. Työtehtävien määrästä riippuen tämä käskynjako lohkaisee parikin tuntia työajasta heti työpäivän alkajaisiksi.

Kiho Tehtävät -palvelu helpottaa kentällä tapahtuvan työn suunnittelua, välittämistä ja kirjaamista. Mobiilisti toimiva palvelu ei ole pelkkä tehtävälista, vaan se ottaa huomioon ajoneuvojen ja koneiden sijainnit sekä työtehtävän suorittamiseen tarvittavat resurssit. Työntekijät voivat aloittaa työpäivän kohteessa saman tien. Järjestelmään tallentuvat tiedot ovat helposti muutettavissa palkanmaksutiedoiksi ja laskutustiedoiksi. Tehokasta työaikaa pystytään mittaamaan tarkasti.

Kihossa ei ole kyse pelkästään sen seuraamisesta, mitä kentällä tapahtui, vaan siitä, mitä tapahtuu juuri nyt ja mitä tulee tapahtumaan. Kihon järjestelmä mahdollistaa kattavan toiminnanohjauksen ja sen mukanaan tuomat hyödyt yritystoiminnalle kokonaisuutena.

Ota Kiho käyttöön ja automatisoi kaikki automatisoitavissa oleva. 

Kuulostaako helpolta? Soita Teemulle, niin saat Kihon palvelut käyttöösi.

Teemu Toivanen, Myyntijohtaja
0500 388 882
teemu@kiho.fi

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.