IoT:n avaamia mahdollisuuksia yrityksille esittelevä seminaari ja näyttely järjestetään Tampereella 18.‒19.4. Kihon toimitusjohtaja Antti Koponen puhuu seminaarissa aiheesta “IoT palvelemaan konetta” torstaina 19.4. klo 14.45‒15.15. Kihon standi on paikalla koko näyttelyn ajan. IoT-seminaari ja -näyttely: 18.4.2018 klo 9‒17.30 ja 19.4.2018 klo 8‒17.15 Tampereen ammattikorkeakoulu, Kuntokatu 3, 33520 Tampere Tapahtuman ilmoittautumislomake...

Ole Åkerman on aloittanut Kiholla myyntipäällikön tehtävässä maaliskuussa 2018. Kihon palvelukseen Åkerman päätyi, kuinkas muutenkaan, myyntijohtaja Teemu Toivasen ansiosta. – Kihon tuotteet ovat tietysti olleet minulle tuttuja jo entuudestaan. Teemu otti minuun sitten yhteyttä ja kertoi laajemmin Kihosta yrityksenä. Vakuutuin Kihon tarjoamasta palvelukokonaisuudesta ja halusin mukaan...

Kiho tuottaa automatisoituja tiedonkeräyspalveluita. Johtoajatus on automatisoida kaikki, mitä kentällä tehtävään työhön liittyy. Kiho ei merkitse toisistaan erillisiä laitteita ja järjestelmiä, vaan kokonaisvaltaista työnhallintaprosessia. Kaikki Kihon tuotteet ja palvelut toimivat ja linkittyvät toisiinsa samassa pilvijärjestelmässä. Kun Kiho on käytössä, on automatisoinnin ketju katkeamaton: automaattinen tehtävienseuranta,...

Euroopan unionin yleinen tietosuoja-asetus tulee täysimääräisenä sovellettavaksi kaikissa jäsenvaltioissa 25.5.2018. Asetuksen tarkoituksena on parantaa yksilön mahdollisuuksia määrätä omista henkilötiedoistaan ja niiden käytöstä. Henkilötiedoiksi on asetuksessa määritelty kaikki ne tiedot, joista luonnollinen henkilö on tunnistettavissa. Näitä tietoja ovat esimerkiksi nimi, osoite, puhelinnumero tai paikkatieto. Kihon tarjoamassa pilvipalvelussa...

Kiho-palvelun tarjoamat työkalut ovat olleet jo pitkään myös linja-autoliikenteen harjoittajien käytössä, mutta varsinaista bussialalle paketoitua kokonaisratkaisua ei ole ollut. Nyt Kiho on päättänyt ottaa kokonaisuuden haltuunsa. Tavoitteena on, että jatkossa liikennöitsijä saa kaikki tarvitsemansa bussipuolen palvelut Kihosta. Linja-autoliikenne nostetaan Kihossa omaksi toimialakseen. Linja-autoalan toimialajohtajana aloittaa Tommi...

Paikannuslaitteesta saadaan automatisoidun ajopäiväkirjan lisäksi liuta muitakin merkittäviä hyötyjä. Autoon asennettavan GPS-paikantimen avulla pystytään telematiikkaa hyödyntämään työn reaaliaikaisessa seurannassa ja raportoinnissa. Sähköinen ajopäiväkirja toteutetaan paikannuslaitteen kautta. Kiho Ajopäiväkirja -palvelu perustuu vaivatta asennettavalle, pienelle GPS-paikantimelle. Ajopäiväkirjassa ilmoitettavat tiedot on säädetty lailla, ja niistä on tarvittaessa pystyttävä esittämään...

Kihon myyntitiimi täydentyy Sami Rönköllä. Rönkön työtehtävien pääpaino on uusasiakashankinnassa sekä olemassa olevien asiakassuhteiden kehittämisessä. Sami Rönkkö on työskennellyt B2B-myynnin parissa käytännössä koko työuransa ajan. Suurimman osan työurastaan hän on tehnyt vakuutusyhtiöiden palveluksessa sekä esimiehenä että asiakasvastaavana. Kiholle hän päätyi, kuinkas muutenkaan, Antti Koposen kautta. – Tutustuin...

[caption id="attachment_6104" align="alignnone" width="1200"] Kihon Ajopäiväkirja yhdistää ajotiedot gps:llä ajopäiväkirjaan automaattisesti.[/caption] Automatisoitu ajotietojen kirjaus poistaa inhimilliset virheet ja helpottaa jokapäiväistä työtä. Kihon ajopäiväkirja kelpaa myös verottajalle. Sähköinen ajopäiväkirja tehdään ajoneuvon käytön seurantaa varten. Siitä täytyy selvitä: mistä ajoon on lähdetty ja mihin aikaan missä ja milloin on...

Kihon asiakkuusjohtajaksi siirtyvällä Marko Heinosella on kymmenen vuoden kokemus paikannusbisneksestä kouluttajana ja myyjänä. Kiholla Heinonen keskittyy suurasiakasmyyntiin. Marko Heinonen on työskennellyt telematiikkabisneksen parissa viimeiset kymmenen vuotta. PPCT Finland Oy:n palveluksessa hän toimi paikannus- ja mobiiliprojektien johdossa, suurasiakkaiden johtoryhmissä asiantuntijana sekä ennen kaikkea myynnissä. Vahva kouluttajatausta tulee näkymään...

Niina Valtarin tehtävä on esitellä Kihon palveluita sekä tarjota opastusta ja tukea niiden käyttöönotossa. Päämääränä on tehostaa asiakkaiden liiketoimintaa. Kihon käyttöönottopäällikkönä 1.2.2018 aloittava Niina Valtari on aiemmin toiminut monipuolisesti liiketoiminnan eri osa-alueilla muun muassa markkinointi- ja viestintätehtävissä, kouluttajana/projektivastaavana järjestelmien käyttöönotoissa sekä erityisesti liikkuvan kenttähenkilöstön työnjohtajana ja...