Laki velvoittaa kirjaamaan työajan. Jos ja kun yritys laskuttaa tehtyjen tuntien mukaan, on sillä, miten työajanseuranta hoidetaan, suorat vaikutuksensa yrityksen talouteen. Siksi työaikakirjanpidon on oltava tarkkaa ja tehokasta. Silloin työaikaa seuraamalla päästään käsiksi myös työn tehokkuuteen. Monessa yrityksessä pyöritellään edelleen tuntilappuja ja työajanseurantalomakkeita, paperilla ja excelissä....

Helppo ja kustannustehokas kokonaisuus organisoinnin apuna Joensuun Ympäristötuotanto Oy:llä on käytössään Kihon työajanseuranta, tehtävien hallinta ja kaluston paikannus. Kokonaisuus helpottaa yrityksen toiminnan organisointia ja kaluston hallintaa ollen samalla kustannustehokas ratkaisu. Joensuun Ympäristötuotanto tarjoaa kattavasti erilaisia viheralan palveluita aina maanrakennuksesta kiinteistöjen ja katujen ympärivuotiseen hoitoon sekä kunnossapitoon. Tarve...

Kiho Työajanseurannan asetuksiin muutoksia Kiho työajanseurantaan on tullut toivotut lisäykset asetuksiin: Nyt voit määritellä onko käyttäjällä 1. Oikeus muokata työaikaa - Asetuksen ollessa päällä käyttäjä näkee avoimet päivät työaika näkymässä ja voi muokata, mutta ei lukita niitä. - Kun asetus ei ole päällä, mutta käyttäjällä on Työaika aktivoituna, hän voi...

West Ways Oy on Satakunnan alueella toimiva logistiikka alan yritys. Yritys on erikoistunut kokonaiskattaviin logistiikan palvelukonsepteihin. Yritykseltä hoituvat niin kuljetukset, konetyöt kuin kunnossapidotkin. West Ways on ollut Kihon tyytyväinen asiakas vuoden ajan. West Ways Oy:llä on käytössään useampi Kihon palvelu, joista etenkin työajanseuranta on parantanut yrityksen...

Työajan raportointi uudistui Valittavanasi on nyt Asiakas- ja kustannuspaikkaraportti (aiemmin Työajat kustannuspaikoittain), Palkkalajiraportti (aiemmin Työajat palkkalajeittain) sekä Tunti-ilmoitus ja omat Raportit. Omiin raportteihin ei tullut muutoksia. Tunti-ilmoituksen näkymä uudistui, ja nyt raportti näyttää työajaksi luettavat tunnit normaalisti ja työajan ulkopuolelle kuuluvat tunnit suluissa, myös korvaukset näkyvät raportilla. Asiakas-...

Uusi Kiho Työaika Suurimmalla osalla Työajanseuranta -asiakkaistamme on jo uudet V3 työaikaprofiilit käytössä. Vanhojen V2 työaikaprofiilien ylläpito ja tuki lakkaa vuoden 2017 alussa. Tästä syystä siirrämme jäljellä olevat asiakkaamme, muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta, uusiin V3 työaikaprofiileihin ma 2.1.2017 alkavalla viikolla. Siirron yhteydessä työntekijät irrotetaan vanhoista V2 työaikaprofiileista ja...

Kiho työnhallintajärjestelmä voidaan räätälöidä tarkalleen asiakkaan tarpeita vastaavaksi. Espoon KTK on  pääkaupunkiseudun kuljetus- ja logistiikka-alan johtava toimija ja Kiho-järjestelmän tyytyväinen käyttäjä. Sen toimialaan kuuluu monipuolisesti mm. kuljetus-, jakelu-, maansiirto- ja konepalveluita. Espoon KTK:n käyttämät Kihon palvelut: Tehtävät Laskutus [caption id="attachment_2411" align="alignright" width="300"] Kiho työnhallintajärjestelmä voidaan räätälöidä tarkalleen...

[caption id="attachment_2334" align="alignright" width="300"] Suomen Hyötymurskauksella on käytössään Kihon mobiili työajanseuranta. Työntekijät vastaavat itse mobiililomakkeella tehtävistä tuntikirjauksistaan. Tuntikirjaus ja kokonaistyöaika saadaan suoraan palkanmaksujärjestelmään.[/caption] Kiho tuntikirjaus on avainasemassa Suomen Hyötymurskauksen työajanseurannassa. Suomen Hyötymurskaus Oy, joka on osa Pohjaset-logistiikkakonsernia, tuottaa energiamursketta bioenergiateollisuuden käyttöön. Suomen Hyötymurskauksen käyttämät Kihon palvelut: Työajanseuranta Tuntikirjaukset...

[caption id="attachment_2360" align="alignright" width="300"] GPS-paikannus mahdollistaa kaluston liikkeiden automaattisen seurannan ja raportoinnin. Työkoodivalitsimella kerätään työaikatietojen lisäksi tieto omasta ja työajosta taloushallinnolle.[/caption]   GPS-paikannus tarjoaa mahdollisuuden kerätä reaaliaikaista ja helposti tallennettavaa tietoa yrityksen kaluston käyttöasteesta ja työntekijöiden ajankäytöstä. Metsä-Multia Oy on koneellista puunkorjuuta harjoittava yritys läntisessä Keski-Suomessa. Sen palveluihin...

[caption id="attachment_2326" align="alignright" width="300"] Kihon reaaliaikainen kalustonseuranta tarjoaa kattavat raportointiominaisuudet, kytkennät olemassa oleviin järjestelmiin, sähköisen huoltokirjan ja huoltosuunnittelun. Se voidaan kytkeä saumattomasti osaksi Kiho Työajan ja Kiho Tehtävien kanssa.[/caption] Maansiirto Harry Mäkelä Oy on toiminut Keski-Suomen talousalueella jo vuodesta 1985. Yrityksen toimintaan kuuluu kaukolämmön sekä vesi-...