Toimintamalli

  1. Tarvekartoitus ja käyttöönotto
  2. Tieto jalostuu pilvessä
  3. Vaikutukset alkavat näkyä
Toimintamalli